WEBINÁŘ (, ONLINE )

 

Jak bude probíhat on-line seminář?

 

 • Posluchači mohou sledovat výklad lektora v živém přenosu ve svém počítači v kanceláři či doma.
 • Vysílán je výklad lektora (obraz a zvuk) a současně je zobrazena prezentace k semináři.
 • Pro sledování on-line semináře potřebuje přihlášený účastník počítač, reproduktory nebo sluchátka, stabilní připojení k internetu (zvládá bez poruch klipy, filmy, … na internetu), aktuální webový prohlížeč (ne MS Explorer).
 • Své dotazy mohou účastníci psát do on-line chatu, který je součástí živého přenosu. Lektor na ně během výkladu reaguje. Dotazy lze rovněž zaslat předem na náš mail.
 • Mikrofon účastníka by měl být vypnutý, nevědomky může rušit výklad lektora.
 • Přihlášení účastníci obdrží před seminářem mailem odkaz, na kterém bude vysílání semináře probíhat.
 • Materiál k výuce obdrží posluchači ještě před seminářem.
 • Po absolvování celého on-line semináře obdrží účastníci příslušné osvědčení.

 

 

Pro otestování vašeho počítače ještě před webinářem můžete využít test, který najdete zde:

https://www.archiebot.com/connection-tester

 

 

Pokud výše uvedený test proběhne OK (všechny kroky postupně zelenají), znamená to, že Vás PC je připraven pro příjem webináře.

Ve třetím kroku testu (AUDIO/VIDEO) se testuje vaše kamera a váš mikrofon. Pro sledování webináře nejsou tato zařízení potřebná, výsledek 3. kroku pro Vás není důležitý.

 

Pokud test v 1. nebo 2. kroku ohlásí chybu, obraťte se laskavě na vašeho správce sítě - IT pracovníka.

 

Nastavení firewallu (pro IT pracovníky)

Pro správné fungování online školení v systému LiveWebinar prosím nastavte váš firewall takto:

 1. Povolte TCP protokol (zabezpečené přes TLS) na portu 443. Slouží ke spojení s komunikačním serverem, přenos chatu apod.
 2. Povolte UDP protokol (zabezpečené přes TLS) na portech 443, 3478, 5349. Slouží k přenosu multimediálních streamů (audio a video lektora).
 3. Přidejte do whitelistu DNS adres adresu: *.livewebinar.com

Více informací najdete v dokumentu Optimal Firewall Configuration

V tomto místě konání pro Vás chystáme tyto semináře

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

18.6.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
Více informací

Digitální stát - právo na digitální služby (online)

Portál občana v praktických ukázkách a souvislostech

18.6.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
Více informací
Novinka - seminář pro každého úředníka

Přestupky - aktuality a praxe (online)

Projednávání přestupku – ústní jednání, dokazování, rozhodovací proces

20.6.2024 Čtvrtek
Mgr. Dominika Lasáková
ONLINE
Více informací

Občanský zákoník (online)

Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky

21.6.2024 Pátek
JUDr. Miroslav Kubánek
ONLINE
Více informací

Obec a ochrana ŽP (online)

Zákon o ochraně přírody a krajiny – novely (nejen) v souvislosti s JES a novým stavebním zákonem

10.9.2024 Úterý
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
ONLINE
Více informací

Obce a obřady (online)

Obřady zákonné, oblíbené a žádané, příprava projevu

12.9.2024 Čtvrtek
Zdeňka Stránská
ONLINE
Více informací

Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC (online)

Proces tvorby a vydání vyhlášek a jejich zveřejňování - aktuality 2024

12.9.2024 Čtvrtek
PhDr. Alice Urbánková
ONLINE
Více informací

Spisová služba v aktualitách a praxi (online)

Povinnosti z novely vyhlášky o spisové službě v praxi a správné vedení spisové služby pro obce a příspěvkové organizace

13.9.2024 Pátek
PhDr. Irena Hajzlerová
ONLINE
Více informací

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora přípravy k ZOZ

26.9.2024 Čtvrtek
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
Více informací

Vedení obecní kroniky a prezentace obce (online)

Vedení obecní kroniky tradičně i s využitím PC a internetu

8.10.2024 Úterý
Alena Budíková
ONLINE
Více informací

Občanské průkazy a cestovní doklady (online)

eDoklady v praxi úředníka

22.10.2024 Úterý
PhDr. Mgr. Marek Hejduk LL. M. et LL. M., MB
ONLINE
Více informací
Novinka

Cestovní náhrady (online)

Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi

8.11.2024 Pátek
Ing. Hana Juráňová
ONLINE
Více informací

Rodinné právo - aktuality a praxe (online)

Judikáty a praxe 2024 a novela rodinného práva 2025

6.12.2024 Pátek
JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
ONLINE
Více informací