Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Asertivita při jednání s klientem


Variabilní symbol: 222129
Datum konání: úterý 13.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Palác Morava, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV: AK/PV-114/2010 a MPSV: A2018/0553-SP/PC/VP
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je poskytnout Vám komplexní a tak trochu netradiční náhled na asertivitu, jako techniku jednání a komunikace s klientem. Seznámíte se hlavními asertivními technikami, s „asertivními právy“ člověka i s jejich limity. Nahlédneme spolu i do alternativních oblastí, které lze při komunikaci s klienty využít. Výklad bude provázen konkrétními příklady a kazuistikami z praxe.

 Školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou v častém a přímém kontaktu s klienty - úředníci územních samosprávných celků, pracovníci v sociálních službách a dalších profesích.

 


 

OBSAH:

 1. Asertivita včera a dnes
  •  Móda asertivity před 50 lety. Hlavní smysl vytvoření teorie asertivity. Obrana proti manipulativním technikám. Asertivita v rukou manipulátorů.
  •  Hry nulové a nenulové (win-win a win/lost interakce).
  •  Asertivní techniky – ukázky a rozbory.
  •  Asertivní práva – limity použití, nezávaznost.
  •  Co z asertivity je trvalé, co již je pasé.
 2. Manipulace a asertivita
  • Manipulace versus facilitace versus asertivita.
  •  Pravidla manipulací, coby alternativní morální pravidla.
  • Transakční analýza, E. Berne a jeho hry.
 3. Nonverbální komunikace a asertivita
  •  Limity nonverbální komunikace a její přeceňování.
  •  Ambivalence v nonverbální komunikaci.
  •  Základní pojmy proxemiky.
  •  Kongruence chování (shoda chování se sebepojetím), bariéry a bloky.
  •  Nonverbální komunikace při seznamování.
 4. Zdegenerovaná komunikace
  •  Řečové akty - John Langshaw Austin.
  •  Nahodilá  a systematická degenerace mluvy kvůli manipulacím. Věty s více významy (ironie, výčitky).
 5. Manipulační strategie v jednání s úřadem
  •  Technika kobercového náletu. Konstanta nasycení a délka dopisu.
  •  Obrana vůči manipulacím v emailovém styku.
 6. Závěrečné shrnutí důležitých poznatků, odpovědi na finální dotazy.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR . Úředníci ÚSC také druhé s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení a materiál poskytnutý přednášejícím.

 


 

Přednáší:  PhDr.Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. , renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody, dlouhodobá zkušenost s kurzy pro veřejnou správu.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies