Cestovní náhrady (online)

Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124104
8.11.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: Ing. Hana Juráňová,
Akreditace: bude doplněno,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cestovní náhrady

se zaměřením na

Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi

 

 

Školení je určeno pracovníkům zodpovídajícím za schvalování, zpracování a za zaúčtování cestovních náhrad v rámci účetních jednotek veřejné správy, neziskové oblasti i podnikatelské sféry. Je určeno také pracovníkům zodpovídajícím za plánování a organizaci pracovních cest. A dále pracovníkům zodpovědným za vnitřní kontrolní systému účetních jednotek v oblasti cestovních náhrad, za nastavení optimálních limitů omezujících výši náhrad za ubytování, zvoleného způsobu dopravy aj.

 

Cílem webináře je seznámit Vás s aktuálním stavem předpisů v oblasti cestovních náhrad vč. posledních novinek přijatých od počátku 2024.
Návazně Vám vysvětlíme 
správné postupy při uplatňování, schvalování, zpracování zaúčtování cestovních náhrad a osvětlíme také daňové souvislosti při účtování cestovních náhrad. Objasněna budou práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance, účtování různých typů přepravy včetně elektromobility, činnosti vykonávané z domova nebo jiného náhradního místa výkonu práce, dopady vyplácených náhrad na základ daně z příjmů zaměstnavatele i zdaňování zaměstnanců, řešení zahraničních služebních cest v cizích měnách.

Výklad bude ilustrován praktickými příklady a upozorněním na časté chyby.

 

 

OBSAH:

 1. Právní předpisy s účinností k 1.1.2024, včetně dopadu konsolidačního balíčku.
 2. Metodické pokyny a stanoviska GFŘ, zejména zákoník práce a související prováděcí vyhlášky, daňové zákony, účetní předpisy.
 3. Povinností a práva zaměstnavatele.
 4. Povinnosti a práva zaměstnance, lze odmítnout nástup na pracovní cestu? A jaké jsou důsledky?
 5. Práce konané mimo pracovní poměr, podmínky pro nárok na cestovní náhrady.
 6. Stravné – zákonné sazby tuzemské, zahraniční, výpočet, způsoby krácení, souběh zahraniční a tuzemské cesty.
 7. Nárok na kapesné.
 8. Náhrady za použití soukromého vozidla (typ vozidla a druh pohonu), jiné druhy přepravy, veřejná (hromadná) doprava, kolo, pěší …
 9. Náklady na jiné než služební auto na zahraniční služební cestě.
 10. Jízdní výdaje při využití veřejné dopravy a MHD.
 11. Výdaje za ubytování, vedlejší náklady.
 12. Jiné výdaje.
 13. Pořízení aktiv pro zaměstnavatele –  problematika DPH v ČR, DPH v EU.
 14. Vyúčtování pracovních cest, lhůty, dokladovost, kurzy a přepočty na Kč, přeplatky a nedoplatky.
 15. Používané tiskopisy.
 16. Archivace dokladů.
 17. Praktické příklady, nejčastější chyby a jejich důsledky – průběžně ve výkladu.
 18. Shrnutí důležitých informací a závěrečné dotazy.
 

Lektor semináře: 

 

Ing. Hana JURÁŇOVÁ  auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor., … 
 

Organizační informace k semináři:

  

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 124104"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka 10 minut

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka 30 minut

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

 

14:10                       Ukončení, zpětná vazba 

Lektor semináře

Ing. Hana Juráňová

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Cestovní náhrady

Aktuální novinky r. 2024 a jejich aplikace v praxi

8.11.2024 Pátek
Ing. Hana Juráňová
Ostrava
Více informací