Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Daňový řád - vymáhání pohledávek v praxi obcí a krajů 2020


Variabilní symbol: 120073
Datum konání: úterý 22.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: BEA Centrum Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, Více info
Lektoři: Miroslav Černý
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-516/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je vyložit Vám, jak správně postupovat při vymáhání pohledávek cestou daňové exekuce (DE) podle daňového řádu - pohledávky na místních a správních poplatcích a na pokutách uložených ve správním řízení.

Dozvíte se, jak provádět exekuci v praxi a na co si přitom dát pozor. Pro ilustraci budou využity konkrétní příklady z praxe obcí i řešení modelových situací.

V roce 2020 proběhlo několik úprav, které se dotýkají daňové exekuce. Některá opatření jsou dočasná v souvislosti s událostmi od března 2020 (COVID-19), některá jsou cílena potřebností zachovat příjem dlužníka, aby mohly být vůbec nějaké srážky z příjmů prováděny.

Podstatným způsobem se změnila situace v insolvenčním řízení při řešení úpadku oddlužením po 1. 6. 2019

 

Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků (obcí a krajů), kteří v praxi zajišťují vymáhání pohledávek včetně jejich administrace - především půjde o pracovníky finančních odborů, právních oddělení a dalších útvarů.

 

 

OBSAH:

 1. Úvod do vymáhání daní a poplatků podle daňového řádu (DŘ). Vymezení základních pojmů. Stručná informace k základním zásadám správy daní. Nová úprava dělené správy §161 a § 162 DŘ, „obecný správce daně“.
 2. Aktuální informace o změnách v provádění daňové exekuce v roce 2020, dočasná opatření spojená s COVID-19.
 3. Výběr a vymáhání nedoplatků na poplatcích a pokutách - přehled právní úpravy.
 4. Úkony před zahájením exekuce.
 5. Procesní a věcné podmínky zahájení a nařízení daňové exekuce (dále zkratka DE).
 6. Procesní postup správce daně při vymáhání daňových nedoplatků.
 7. Obecný výklad postupu při vymáhání podle daňového řádu. 
 8. Způsoby vymáhání dle § 175, exekuční titul, vztah k OSŘ.
 9. Nařízení daňové exekuce, obecná a společná ustanovení o DE.
 10. Způsoby provedení daňové exekuce - se zaměřením na nejčastěji používané.
 11. Vyloučení majetku z daňové exekuce. Prohlášení o majetku.
 12. Rozhodování nad exekucí - odklad, posečkání.
 13. Rozhodnutí o zastavení DE, pokračování a zrušení exekuce v důsledku neoprávněného vymáhání.  
 14. Exekuční náklady.
 15. Vybrané způsoby daňové exekuce v praxi obcí:
  •  DE postižením majetkových práv - obecná ustanovení daňové exekuce postižením majetkových práv,
  •  DE srážkami ze mzdy dle § 187 až 189 DŘ,
  •  DE přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb dle § 190,
  •  DE přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 191 DŘ,
  •  DE postižením jiných majetkových práv dle § 192 a 193 DŘ,
  •  DE prodejem movitých věcí - stručný přehled §194-§232.
 16. Ukončení exekuce.
 17. Konkrétní příklady a řešení modelových situací pro praxi obcí - průběžně ve výkladu.
 18. Důležité judikáty z oblasti daňové exekuce a jejich význam pro praxi - průběžně ve výkladu.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektor si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 120073"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies