Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Daňový řád - vymáhání pohledávek v praxi obcí


Variabilní symbol: 220070
Datum konání: čtvrtek 17.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům odborových služeb, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: Miroslav Černý
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/Pv-516/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je vyložit Vám jak správně postupovat při vymáhání pohledávek cestou daňové exekuce (DE) podle daňového řádu - pohledávky na místních a správních poplatcích a na pokutách uložených ve správním řízení. 
Dozvíte se, jak provádět exekuci v praxi a na co si přitom dát pozor - předpoklady pro nařízení DE, hlídání času a další. Pro ilustraci budou využity konkrétní příklady z praxe obcí i řešení modelových situací. Výklad bude doplněn příslušnou judikaturou se vztahem k vymáhání pohledávek.

 

Školení je určeno úředníkům územních samosprávných celků (obcí a krajů), kteří v praxi zajišťují vymáhání pohledávek včetně jejich administrace - především půjde o pracovníky finančních odborů, právních oddělení a dalších útvarů.

 


 

OBSAH:

 1. Úvod do vymáhání daní a poplatků podle daňového řádu (DŘ). Vymezení základních pojmů. Stručná informace k základním zásadám správy daní. Nová úprava dělené správy §161 a § 162 DŘ, „obecný správce daně“.
 2. Výběr a vymáhání nedoplatků na poplatcích a pokutách - přehled právní úpravy.
 3. Úkony před zahájením exekuce.
 4. Procesní a věcné podmínky zahájení a nařízení daňové exekuce (dále zkratka DE).
 5. Procesní postup správce daně při vymáhání daňových nedoplatků.
 6. Obecný výklad postupu při vymáhání podle daňového řádu. 
 7. Způsoby vymáhání dle § 175, exekuční titul, vztah k OSŘ.
 8. Nařízení daňové exekuce, obecná a společná ustanovení o DE.
 9. Způsoby provedení daňové exekuce - se zaměřením na nejčastěji používané.
 10. Vyloučení majetku z daňové exekuce. Prohlášení o majetku.
 11. Rozhodování nad exekucí - odklad, posečkání.
 12. Rozhodnutí o zastavení DE, pokračování a zrušení exekuce v důsledku neoprávněného
 13. vymáhání. 
 14. Exekuční náklady.
 15. Vybrané způsoby daňové exekuce v praxi obcí:
  •  DE postižením majetkových práv - obecná ustanovení daňové exekuce postižením majetkových práv,
  •  DE srážkami ze mzdy dle § 187 až 189 DŘ,
  •  DE přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb dle § 190,
  •  DE přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 191 DŘ,
  •  DE postižením jiných majetkových práv dle § 192 a 193 DŘ,
  •  DE prodejem movitých věcí - stručný přehled §194-§232.
 16. Ukončení exekuce.
 17. Konkrétní příklady a řešení modelových situací pro praxi obcí - průběžně ve výkladu.
 18. Důležité judikáty z oblasti daňové exekuce a jejich význam pro praxi - průběžně ve výkladu.

 

 


PŘEDNÁŠÍ:  Miroslav Černý  - metodik odboru vymáhání a lektor GFŘ s dlouholetou praxí.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies