Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

Střídavá výchova - skutečně výchovou, ne pouze střídáním

Dítě a poruchy rodinného prostředí


Variabilní symbol: 223164
Datum konání: úterý 20.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Éčko - E centrum, Guldenerova 17, Plzeň, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-218/2015 i MPSV ČR:A2022/0828-SP/PC
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 

Cílem semináře je poskytnout Vám širší vhled do problematiky střídavé výchovy dětí po rozvodu. Hlubší porozumění tomuto problému Vám bude užitečné při sociální práci v rodinách, které rozvodem prošly či procházejí.

Školení je určeno především pracovníkům orgánů sociálně právní ochrany (OSPOD), ale též ostatním pracovníkům sociálních odborů. Dále psychologům, pracovníkům poraden a poskytovatelů sociálních služeb, kteří s tímto problémem přicházejí do styku. Možná i rodičům, kteří tím procházejí. Prostě všem zájemcům o toto téma - nejen úředníkům.Střídavé výchově je třeba rozumět v celkovém kontextu rozvodu - jak rozvod funguje, jak se mění psychika účastníků,   jak se mění jejich charaktery - proč se chovají tak, jak se chovají.Na základě toho si můžeme vytvořit realistickou představu, jak může výchova po rozvodu fungovat a jaké jsou možnosti ex-partnerů. 

 Podle toho je možno i říci, zda tzv. střídavá výchova - skutečně bude výchovou nebo pouze střídáním. Případně jen další příležitostí, jak ublížit ex za to, že si vůbec dovolil/a se  mnou rozejít. 


 

OBSAH:


 1. Průběh přirozeného rozchodu, na jaký jsme evolučně nastavení.
 2. Přirozené uvažování dítěte při rozchodu. Psychika a chování účastníků rozvodu.
 3. Podmínky, za kterých probíhá skutečná výchova a kdy je to jen fyzické střídání dětí mezi rodiči.
 4. Jak posoudit, co je pro dítě lepší. Právo dítěte vyjádřit svůj názor versus nucení dítěte zavrhnout jednoho z rodičů. Etalon osiření.
 5. Podmínky na střídavou výchovu: věk, bydlení, komunikace rodičů. Různé formy střídavé výchovy a zásady, kdy tu kterou zvolit. Střídavá výchova a jiné formy styku s dítětem.
 6. Jak probíhá přirozené předávání dítěte ve funkčních rodinách, které děti netraumatizuje.
 7. Jak nastavit pravidla při předávání dítěte v rozvedených rodinách, aby dítě nebylo traumatizováno.
 8. Za jakých okolností je možno předávat dítě kontaktně.
 9. Odebírání dítěte z rodiny metodou odebrání rodiče.
 10. Nastavení součinnosti mezi sociálními pracovnicemi a policií.
 11. Shrnutí učiva, otázky a odpovědi, diskuse, výměna zkušeností.


  Účastníci semináře obdrží  OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR

 Úředníkům ÚSC  vystavíme  i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení vč. oběda v restauraci v budově a materiál poskytnutý lektorem.

 


   

PřednášíPhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na manželství, rozvody a rozchody, střídavou výchovu a náhradní rodinná péči, včetně Metodiky střídavé péče pro MPSV. Jeho semináře jsou vždy účastníky velice dobře hodnoceny.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies