Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


ZMĚNA TERMÍNU Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky


Variabilní symbol: 220068
Datum konání: úterý 15.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV: A2018/0505-SP/PC a MV ČR: AK/PV-218/2015
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Vážení zákazníci,

 již přeložený seminář  ze 7. dubna 2020 proběhne na žádost přednášejícího v termínu 15.9.2020 Původně avizovaný termín byl 24.9.2020.

 děkujeme za pochopení 

  Pro informaci k seminářům v Brně, Praze, Plzni a Ústí n. L. volejte: 773 309 908 a 773 309 909

 

 

 

 


Cílem semináře je uvést Vás do vybraných problémů při práci s rodinou a dětmi - do poruch rodinného prostředí. V úvodu bude probrán vliv zdravého rodinného prostředí na dítě a hlavní zátěžové faktury. V dalším výkladu se pak seznámíte s vybranými poruchami fungování rodiny a jejich dopady na vývoj osobnosti a chování dítěte. Pro jasnější představu bude výklad doplněn ilustrativním příklady z praxe.

 

Školení je určeno vedoucím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dětských domovů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a poskytovatelů sociálních služeb zapojených sociálně-právní ochrany dětí. Dále též pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, výchovným poradcům a dalším zájemcům.

 


 

OBSAH:

 1. Úvod - utváření osobnosti dítěte ve funkční rodině. Současné trendy vývoje rodiny.
 2. Rodina a zátěžové faktory ve vývoji dítěte - problémová rodina, dysfunkční rodina, nefunkční rodina, rozvod, neúplná rodina, náhradní rodinná péče.
 3. Vybrané poruchy rodinného prostředí:
  • Nestabilní rodina - konflikt mezi rodiči a jeho dopady na dítě, alkoholismus, gamblerství, domácí násilí, nevěra. Rodinná terapie. Rozvodová situace. Střídavá výchova.
  • Neúplná rodina - úmrtí v rodině a jeho vliv na vývoj dítěte - ztráta matky/ztráta otce. Úmrtí vs. odchod partnera. Syndrom zavrženého rodiče.
  • Náhradní rodinná péče - formy a jejich specifika. Kontakt dítěte s biologickými rodiči a jeho úskalí. Rasové otázky v NRP. Práce s odlišnou identitou dítěte. Oznamování původu dítěte.
 4. Některé sociálně patologické jevy u dětí a mládeže - záškoláctví, šikana (pachatel-oběť), násilné chování, xenofobie, rasismus, drogové a nedrogové závislosti.
 5. Stručná rekapitulace, diskuze a závěrečné dotazy.

 

 

 

 Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vystavíme i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnut textový materiál a občerstvení.

 

 

 


Přednáší:  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, bohatá přednášková a odborná praxe.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies