Oblíbené téma a lektor

Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky

Řešení problémových situací z praxe

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124072
6.6.2024
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.,
Akreditace: A2022/0828-SP/PC, AK/PV-218/2015,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře: 

je uvést Vás do vybraných problémů při práci s rodinou a dětmi - do poruch rodinného prostředí. V úvodu bude probrán vliv zdravého rodinného prostředí na dítě a hlavní zátěžové faktory. V dalším výkladu se pak seznámíte s vybranými poruchami fungování rodiny a jejich dopady na vývoj osobnosti a chování dítěte. Pro jasnější představu bude výklad doplněn ilustrativním příklady z praxe. 

Školení je určeno: 

vedoucím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), dětských domovů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a poskytovatelů sociálních služeb zapojených sociálně-právní ochrany dětí. Dále též pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden, výchovným poradcům a dalším zájemcům.

OBSAH:

  1. Úvod - utváření osobnosti dítěte ve funkční rodině. Současné trendy vývoje rodiny.
  2. Rodina a zátěžové faktory ve vývoji dítěte - problémová rodina, dysfunkční rodina, nefunkční rodina, rozvod, neúplná rodina, náhradní rodinná péče.
  3. Vybrané poruchy rodinného prostředí:
  4. Nestabilní rodina - konflikt mezi rodiči a jeho dopady na dítě, alkoholismus, gamblerství, domácí násilí, nevěra. Rodinná terapie. Rozvodová situace. Střídavá výchova.
  5. Neúplná rodina - úmrtí v rodině a jeho vliv na vývoj dítěte - ztráta matky/ztráta otce. Úmrtí vs. odchod partnera. Syndrom zavrženého rodiče.
  6. Náhradní rodinná péče - formy a jejich specifika. Kontakt dítěte s biologickými rodiči a jeho úskalí. Rasové otázky v NRP. Práce s odlišnou identitou dítěte. Oznamování původu dítěte.
  7. Některé sociálně patologické jevy u dětí a mládeže - záškoláctví, šikana (pachatel-oběť), násilné chování, xenofobie, rasismus, drogové a nedrogové závislosti.
  8. Stručná rekapitulace, diskuze a závěrečné dotazy

Lektor semináře

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.

Vyhledávaný a oblíbený lektor. Renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody. Dlouhodobě přednáší pro veřejnou správu a vystupuje v médiích. Jeho semináře jsou vyhledávané pro skvělou neformální atmosféru a záživný výklad.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Dítě a poruchy rodinného prostředí - úvod do problematiky

Řešení problémových situací z praxe

27.9.2024 Pátek
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Olomouc
Více informací
Oblíbené téma a lektor