Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie


Variabilní symbol: 122040
Datum konání: čtvrtek 15.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR .... AK/PV-207/2011__a__ MPSV ..... A2018/0549-SP/PC/VP
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je poskytnout Vám informace, potřebné pro správné porozumění a vyhodnocení konfliktní situace a pro volbu odpovídající strategie jednání. 

 • vysvětlit podmínky, vznik a průběh konfliktu
 • představit typologie konfliktních klientů
 • ukázat reakce zúčastněných stran a doporučit vhodné postupy řešení
 • poskytnout prostor pro Vaše konkrétní dotazy z praxe

Získané znalosti Vám pomohou, abyste lépe předcházeli konfliktům, vzniklé konflikty úspěšně zvládli a mohli šetřit svou energii na řešení věcných problémů klienta.

 

 

Školení je určeno zejména:

 • úředníkům
 • voleným představitelům obcí a krajů
 • pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • širokému okruhu dalších zájemců různých profesí, kteří jsou při jednání s klienty často vystaveni nebezpečí konfliktních situací

 

 

Lektor školení: PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph. D. - psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na krizové životní situace, mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody. Přednes pana lektora bývá velmi pozitivně hodnocen pro jeho velmi živou, interaktivní a poutavou formu plnou erudice i praktických příkladů. 

 

 

Obsah:

 1. Charakteristika konfliktních situací, vybraných pojmů a zásad
  • Rozdílné chování mužů a žen ve stresu vyplývajícím z konfliktu. Vliv pohlaví na zvládání konfliktů.
  • Typologie lidí podle afinity ke stresu či konfliktům - hranice přetížení, hysterie, vyhledávači vzrušení (sensation seekers), autostimulační chování ("samonasírací").
  • Časový průběh jednání s konfliktním manipulátorem či cholerikem a psychomotorické tempo při jednání. Práce s časem a aktivací klienta, různé techniky na jejich odhalení a zvládnutí, z části i asertivní. Konflikty a cirkadiánní cyklus (denní biorytmus člověka).
  • Typologie nejčastějších případů, které úředník potkává ve své práci - kverulant versus oběť trestného činu, dementní klienti, nezpracovaná vina.
  • Práce s vlastními limity - kdy nám dochází síla, trpělivost, rozum, alergie na určitého klienta, strach z napadení klientem, strach o blízké, o vlastní život, o zaměstnání. Vyhýbání se konfliktům za cenu ztráty (nejen profesní) identity.
  • Rozvaha - kdy do konfliktu jít aktivně a kdy se mu naopak vyhnout. Služba klientovi versus nechat/nenechat se zneužívat klientem. Klient zneužívá kapacity úřadu na úkor a ke škodě jiných klientů.
  • Zásady emailové a telefonní komunikace s klienty, kteří vyhledávají konflikty.
 2. Konfliktní situace vyvolané manipulativními klienty
  • Odlišné uvažování v konfliktu u normálního člověka a u poruch osobnosti, zejména u chronických manipulátorů.
  • Definice manipulace, typologie, určování druhů manipulativního chování na příkladech.
  • Manipulativní pravidla, hry podle Berneho (transakční analýza), cyklus manipulace a antimanipulace, deriváty manipulace (pocit nároku, závist, sebelítost a sebenenávist), odlišné morální zásady manipulátorů, ostrůvkovitá společnost.
  • Prožívání manipulátorů při úspěšné a neúspěšné manipulaci, degenerace mluvy, distribuce viny versus dominance.
  • Odlišné prožívání konfliktů u typů s převahou psychické obrany, popření versus projekce, hypochondrie versus fobie.
 3. Závěr
  • Konflikty vyplývající z psychopatologie, atypické a exotické - například schizofrenický klient, bájivá lhavost. Rozdíly od klasických poruch osobnosti.
  • Rozbor příkladů z praxe účastníků. Závěrečné shrnutí a diskuze.

 

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vydáme i osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně prezenčního semináře je kvalitní občerstvení, teplé a studené nápoje a textový materiál pro každého účastníka.

 

Stejný seminář můžete navštívit také v Olomouci -  více info zde.  

 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies