Efektivní zvládání konfliktů - základní strategie

Oblíbený seminář s PhDr. Jeronýmem Klimešem

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124088
26.9.2024
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.,
Akreditace: A2022/1012-SP/PC/VP, AK/PV-207/2011,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Seminář je akreditován MVČR i MPSVČR

Cíle semináře:

Poskytnout Vám informace, potřebné pro správné porozumění a vyhodnocení konfliktní situace a pro volbu odpovídající strategie jednání.

 • vysvětlit podmínky, vznik a průběh konfliktu
 • představit typologie konfliktních klientů
 • ukázat reakce zúčastněných stran a doporučit vhodné postupy řešení
 • poskytnout prostor pro Vaše konkrétní dotazy z praxe

Získané znalosti Vám pomohou, abyste lépe předcházeli konfliktům, vzniklé konflikty úspěšně zvládli a mohli šetřit svou energii na řešení věcných problémů klienta.

Školení je určeno:

 • úředníkům
 • voleným představitelům obcí a krajů
 • pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • širokému okruhu dalších zájemců různých profesí, kteří jsou při jednání s klienty často vystaveni nebezpečí konfliktních situací

Obsah:

 • Charakteristika konfliktních situací, vybraných pojmů a zásad
  • Rozdílné chování mužů a žen ve stresu vyplývajícím z konfliktu. Vliv pohlaví na zvládání konfliktů.
  • Typologie lidí podle afinity ke stresu či konfliktům - hranice přetížení, hysterie, vyhledávači vzrušení (sensation seekers), autostimulační chování ("samonasírací").
  • Časový průběh jednání s konfliktním manipulátorem či cholerikem a psychomotorické tempo při jednání. Práce s časem a aktivací klienta, různé techniky na jejich odhalení a zvládnutí, z části i asertivní. Konflikty a cirkadiánní cyklus (denní biorytmus člověka).
  • Typologie nejčastějších případů, které úředník potkává ve své práci - kverulant versus oběť trestného činu, dementní klienti, nezpracovaná vina.
  • Práce s vlastními limity - kdy nám dochází síla, trpělivost, rozum, alergie na určitého klienta, strach z napadení klientem, strach o blízké, o vlastní život, o zaměstnání. Vyhýbání se konfliktům za cenu ztráty (nejen profesní) identity.
  • Rozvaha - kdy do konfliktu jít aktivně a kdy se mu naopak vyhnout. Služba klientovi versus nechat/nenechat se zneužívat klientem. Klient zneužívá kapacity úřadu na úkor a ke škodě jiných klientů.
  • Zásady emailové a telefonní komunikace s klienty, kteří vyhledávají konflikty.
 • Konfliktní situace vyvolané manipulativními klienty
  • Odlišné uvažování v konfliktu u normálního člověka a u poruch osobnosti, zejména u chronických manipulátorů.
  • Definice manipulace, typologie, určování druhů manipulativního chování na příkladech.
  • Manipulativní pravidla, hry podle Berneho (transakční analýza), cyklus manipulace a antimanipulace, deriváty manipulace (pocit nároku, závist, sebelítost a sebenenávist), odlišné morální zásady manipulátorů, ostrůvkovitá společnost.
  • Prožívání manipulátorů při úspěšné a neúspěšné manipulaci, degenerace mluvy, distribuce viny versus dominance.
  • Odlišné prožívání konfliktů u typů s převahou psychické obrany, popření versus projekce, hypochondrie versus fobie.
 • Závěr
  • Konflikty vyplývající z psychopatologie, atypické a exotické - například schizofrenický klient, bájivá lhavost. Rozdíly od klasických poruch osobnosti.
  • Rozbor příkladů z praxe účastníků.
  • Závěrečné shrnutí a diskuze.

Lektor semináře

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

Vyhledávaný a oblíbený lektor. Renomovaný psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody. Dlouhodobě přednáší pro veřejnou správu a vystupuje v médiích. Jeho semináře jsou vyhledávané pro skvělou neformální atmosféru a záživný výklad.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.