Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

s důrazem na problematiku staveb vč.novely katastrální vyhlášky

Katastr nemovitostí (online)


Variabilní symbol: 223039
Datum konání: čtvrtek 08.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: Ing. Naděžda Vitulová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-394/2022
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Seminář je určen všem, kteří pracují s údaji katastru a údajů katastru využívají k plánování dalších změn k nemovitostem, k ověřování údajů o nemovitostech, k evidenci majetku. např.  pracovníkům majetkoprávních odborů, investičních odborů  obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů, bytových družstev, realitních kanceláří dále notářům a advokátům, pracovníkům projekčních firem, investorským a inženýrským firmám, správcům nemovitého majetku v příspěvkových organizacích a obchodních společnostech.

Hlavním cílem semináře je upozornit účastníky na současné poznatky související se změnami právních předpisů, kterými se činnost katastrálních úřadů řídí a dále upozornit  na činnosti, které jsou významné pro spolupráci s jinými úřady.

 Důraz bude kladen na problematiku staveb, kterým je v současnosti věnována velká pozornost.

 Současně budou účastníkům semináře poskytnuty informace o novele katastrální vyhlášky. 


 OBSAH:

1/ Přehled platných předpisů doplněný o novely, novela katastrální vyhlášky

2/Přehled činností, při kterých je nutná spolupráce katastrálních úřadů a jiných úřadů

-spolupráce katastrálních úřadů s jinými orgány veřejnémoci - revize,obnova

-RUIAN/čp.,ev.č., dobývací prostory…/

-UZSVM/neznámí vlastníci/

-digitální technická mapa/kraje, obce, vlastníci a správci sítí/

3/Stavby

-porovnání zápisů a zákresů staveb v minulosti a dnes

-dočasné stavby

-podklady pro zápis staveb hlavních, vedlejších

-rozdíl mezi hranicí stavby a zastavěné plochy

-judikatura týkající se staveb a poznatky s postupy při výstavbě / ploty, nájemní smlouvy x břemeno, právo stavby/

4/Informace k novele katastrální vyhlášky- poznámky, upozornění

5/Závěr- aktuální poznatky z praxe – poznatky z revize katastru, obnovy katastrálního operátu/TEA a doplňování do RUIANu, reklamace nesprávných údajů, rušení břemen při pozemkové úpravě či obnově katastrálních úřadů

      


   

Přednáší: Ing. Naděžda Vitulová, zkušená přednášející k problematice katastru, dlouhodobě ředitelka KÚ

Přednáší na právnické fakultě. Autorka řady odborných publikací a článků např. Věcná břemena od A o Z.                        


    Účastníci semináře obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.     

        Vložné 1990 Kč. V ceně je zahrnut materiál poskytnutý přednášející.


 


MMáte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223039 


 

 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies