Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

doporučené postupy při jednání s klienty

Klient s psychiatrickou diagnosou v praxi sociálního pracovníka - úvod do problematiky


Variabilní symbol: 223150
Datum konání: úterý 13.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Střední škola obchodu a služeb s.r.o., Velká Hradební 19/ vchod z ulice DVOŘÁKOVA, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2021/0128-SP/PC/VP i MV ČR: AK/PV-631/2017
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Seminář je zaměřen na vybraná témata z oblasti druhů a poruch nálad, vymezení rozdílu mezi fungováním emocí u zdravého člověka a mezi patologickým fungováním emocí. Podrobněji bude zmíněno téma dysthymie a jejího vlivu na výkon u dětí, dospívajících i dospělých klientů. Diskutovány budou rozdíly mezi strachem, normálním stresem a úzkostnou poruchou. Doporučíme vhodné postupy při jednání s klienty s těmito diagnózami. Pro jasnější představu bude výklad doplněn ilustrativními příklady z praxe.

 Školení je určeno především sociálním pracovníkům obcí, měst a krajů , poskytovatelů sociálních služeb a všem ostatním zájemcům o tuto problematiku.

 


 Obsah: 

 1. Poruchy nálad

Jak fungují emoce u zdravého člověka a jaké druhy nálad známe. Jaké "poruchy" nálad jsou přirozené, dočasné, které naopak trvalé a patologické. Klidový stav, bazální citová hladina, plynutí, trojjediný mozek dle Paul MacLeana atd. Manie, deprese, pervazivní poruchy nálad. Vysoká prevalence těchto poruch v populaci (10-15 %).

2. Dysthymie
Nejčastější a zároveň nejméně nápadná porucha v běžné populaci. Vysvětlení rozdílů mezi dysthymickým prožíváním a klinickou depresí. Dopad dysthymie na osobnost nositele. Vliv dysthymie na školní a kariérní výkon. Kompenzační mechanismy - prospěšné i destruktivní.

Obtížná motivovatlenost osob s dysthymií.

 3. Úzkostné poruchy
Co je to úzkost? Jak se liší od strachu, normálního stresu. Panika a panická ataka a jejich souvislost s nočními můrami, agorafobií a sociální fobií. Léčby panických atak. Souvislost mezi úzkostí, pocity viny a sklonem k alkoholu (jiným anxiolytikům). Generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-kompulzivní porucha. Disposofobie - příklad neléčené úzkostné depresivní poruchy. Sociální fobie coby nejčastější fobie v populaci. (cca 14 %)

 4. Přechod od neurotických projevů k poruchám osobnosti
Přechod od úzkostných poruch k anankastické či anxiózně vyhýbavé poruše osobnosti. Dlouhodobá sociální izolace za covidu coby spouštěč OCD poruch.

 5. Diskuze, příklady, rozbory konkrétních příkladů, dotazy.


 

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál a občerstvení.

 


PŘEDNÁŠÍ:  PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., přední český psycholog, autor řady knih, publikací  a článků zaměřených například na partnerské vztahy a rodinu. Zkušený přednášející s vynikajícím hodnocením od účastníků. 

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem  na adresu brno@vcmorava.cz ,

Do předmětu napište prosím Dotaz k semináři 223150Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies