Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Klient s psychiatrickou diagnosou v praxi sociálního pracovníka – úvod do problematiky


Variabilní symbol: 120079
Datum konání: čtvrtek 08.10.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV _____ č. A2017/0042-SP/PC/VP __ a __ MV ČR _____ č. AK/PV-631/2017
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

 

 

Školení je určeno sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb a dalším zájemcům.

 

Cílem semináře je poskytnout Vám rámcový přehled o nejrozšířenějších psychiatrických poruchách. Cíleně se zaměříme na dvě kontrastní skupiny poruch - poruchy myšlení obvykle zastřešené termíny psychóza či schizofrenie, a poruchy osobnosti, postaru zvané psychopatie. Obě tyto poruchy představují vážné narušení životní pohody nejen jejich nositelů, ale i jejich okolí. Mají samozřejmě také vliv na sociální práci s takovým klientem. U každé této skupiny poruch je třeba znát zcela odlišné způsoby komunikace. Zatímco u poruch myšlení a vnímání jsou to bludy, halucinace či iluze, na které vzniká nekonečná řada obranných mechanismů, u poruch osobnosti jsou to převážně pocity ohrožení (paranoidní), strach z opuštění (závislá, nestabilní), přebujelé ego (hysterie, narcismus) ap.

 

 

OBSAH:

  1. Úvod - Základní členění psychiatrických poruch – základní logika začlenění.
  2. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN). Jak alespoň rámcově zařadit "divného člověka", kterého mám před sebou. Čeho si všímat, co je naopak irelevantní.  Okrajově - jak moc je nebezpečná práce s psychiatricky nemocnými.
  3. Psychózy a poruchy osobnosti jako dvě kontrastní skupiny psychiatrických poruch.
  4. Psychózy, schizofrenie, paranoia. Blud - halucinace - iluze. Jak vypadá bludový systém a jak se liší od demence.
  5. Jak hovořit s člověkem, který trpí halucinacemi a bludy. Jak rozlišit projev nemoci od skutečného bezpráví, které se na něm často páchá. O čem se se schizofrenikem můžeme bavit a co ho rozzuří. Jak s ním mluvit o jeho nemoci?
  6. Porucha osobnosti, dříve psychopatie. Schopnost omezeného náhledu versus neschopnost změnit své chování. Chronická extrapunitivita - obviňování okolí a neschopnost přiznat si své chyby.
  7. Problémové diagnosy narušující práci sociálního pracovníka - rezonéři či kverulanti, kteří nemají problém věcný, ale psychiatrický. Specifické poruchy osobnosti, které se vyskytují v populaci alespoň okolo 1%, tzn. cca jeden na tři třídy.
  8. Na co se zaměřit a čemu se naopak vyhnout při komunikaci a jednání s klientem s poruchou osobnosti.
  9. Pomocné termíny: manipulace, frustrační tolerance, reaktivní výtvor (jak se liší u poruchy osobnosti a u psychóz) ap.
  10. Závěrečné shrnutí, příklady z praxe, diskuse.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vystavíme i osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

 

Lektor semináře/školení -  PhDr. Mgr. Jeroným KLIMEŠ, Ph.D.  - psycholog, autor řady publikací a článků zaměřených na mezilidské vztahy, manželství, rozvody a rozchody.

 

 


 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies