Kontrola ve veřejné správě v aktualitách a praxi

Kontrolní činnost živnostenských úřadů

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224146
11.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Věra Babšická,
Akreditace: AK/PV-516/2018,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem, po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.


 

Cílem semináře je vyložit Vám přehledně rozsah a postupy kontrolních činností vykonávaných živnostenskými úřady dle platné legislativy s ohledem na změny a nové kompetence.Vysvětleno bude správné použití kontrolního řádu a správního řádu při kontrole. Současně budou objasněna i správní řízení navazující na živnostenskou kontrolu. V úvodu semináře se seznámíte s aktualitami na úseku živnostenského práva.

 Školení je určeno vedoucím a pracovníkům obecních a krajských živnostenských úřadů.Program : 

 

 • Informace o nové legislativě, přehled novel a aktualit.
 • věcná a místní příslušnost živn. úřadů ke kontrole
 • rozsah kontrolní činnosti – nové kompetence podle zákona o ochraně spotřebitele ve vazbě na občanský zákoník
 • kontrola přeshraničních poskytovatelů služeb
 • kontrolní řád
 • použití správního řádu
 • úkony předcházející kontrole
 • zahájení kontroly a její průběh s popisem problémových situací
 • obstrukce a překážky výkonu kontroly, jejich řešení
 • práva a povinnosti zúčastněných osob
 • kontrolní protokol
 • ukončení kontroly
 • navazující řízení  při zjištění porušení zákona
 • zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vč. poslední novely

 

 

  Účastníci obdrží obdrží osvědčení.Úředníci ÚSC  s akreditací MV.

V ceně je občerstvení a  materiál poskytnutý přednášející. 

 

 


Přednáší:  JUDr. Věra Babšická  specialistka na oblast živnostenského práva, dlouhodobě MPO ČR,  zkušební komisařka ZOZ Správa živnostenského podnikání.

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 224146

Lektor semináře

Mgr. Věra Babšická

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.