Kontrola ve veřejné správě v aktualitách a praxi (online)

Kontrolní činnost živnostenských úřadů

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224029
28.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: Mgr. Věra Babšická,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-436/2022,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

Cílem semináře je vyložit Vám přehledně rozsah a postupy kontrolních činností vykonávaných živnostenskými úřady dle platné legislativy s ohledem na změny a nové kompetence.Vysvětleno bude správné použití kontrolního řádu a správního řádu při kontrole. Současně budou objasněna i správní řízení navazující na živnostenskou kontrolu. V úvodu semináře se seznámíte s aktualitami na úseku živnostenského práva.

 Školení je určeno vedoucím a pracovníkům obecních a krajských živnostenských úřadů.Program : 

 

 • Informace o nové legislativě, přehled novel a aktualit.
 • věcná a místní příslušnost živn. úřadů ke kontrole
 • rozsah kontrolní činnosti – nové kompetence podle zákona o ochraně spotřebitele ve vazbě na občanský zákoník
 • kontrola přeshraničních poskytovatelů služeb
 • kontrolní řád
 • použití správního řádu
 • úkony předcházející kontrole
 • zahájení kontroly a její průběh s popisem problémových situací
 • obstrukce a překážky výkonu kontroly, jejich řešení
 • práva a povinnosti zúčastněných osob
 • kontrolní protokol
 • ukončení kontroly
 • navazující řízení  při zjištění porušení zákona
 • zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich vč. poslední novely

 

 


Přednáší:  JUDr. Věra Babšická  specialistka na oblast živnostenského práva, dlouhodobě MPO ČR,  zkušební komisařka ZOZ Správa živnostenského podnikání.

 


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 224029


Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Mail s přihlašovacím linkem a odkazem na materiál ke stažení obdržíte v průběhu dopoledne 1 den před kurzem. 

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), NE internet explorer, seznam. cz nepodporují video/audio. Sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

 

 

 


Lektor semináře

Mgr. Věra Babšická

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.