Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Kontrola ve veřejné správě v aktualitách a praxi

Kontrolní činnost v praxi živnostenských úřadů


Variabilní symbol: 220121
Datum konání: čtvrtek 17.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Mgr. Věra Babšická
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Seminář je  zaměřen na praktický průběh kontroly podle živnostenského zákona v praxi živnostenských úřadů s ohledem na kontrolní řád a další  předpisy vč. navazujícího správního řízení. Dále budou účastníci semináře informováni o očekávaných změnách právní úpravy živnostenského zákona a souvisejících předpisů v nadcházejícím období.

 

Školení je určeno úředníkům obecních a krajských živnostenských úřadů.


 

Obsah:

informace o nové legislativě v oblasti živnostenského podnikání a kontrolního řádu

-        rozsah kontrolní činnosti  živnostenských úřadů podle zvl.předpisů

-        postup podle kontrolního řádu

-        práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolované osoby

-        kontrolní protokol jako podklad pro další postup

-        navazující správní řízení  /pozastavení provozování živnosti, zrušení živnostenského oprávnění/

-        dotazy, odpovědi, diskuse

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně je občerstvení a textový materiál poskytnutý lektorem.

 


Přednáší:  Mgr. Věra BABŠICKÁ  - specialistka na oblast živnostenského práva, dříve MPO ČR, zkušební komisařka ZOZ Správa živnostenského podnikání.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies