Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,

zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář.

Doporučujeme z nejbližších seminářů:

Katastr nemovitostí (online)- 8.6. 2023 – Ing. Vitulová

Spisová služba v aktualitách a praxi (online) - 22.6.2023 - PhDr. Hajzlerová

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 2023

Kontrola veřejných financí


Variabilní symbol: 123054
Datum konání: pátek 02.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Hana Juráňová
Cena: 2 290,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: AK/PV-456/2014
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


Kontrola veřejných financí

se zaměřením na

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 2023

 

 

Školení je určeno:

 

-        vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací, kteří budou za kontrolovanou osobu jednat a poskytovat součinnost

-        účetním příspěvkových organizací, kteří budou připravovat podklady ke kontrole

-        zaměstnancům zřizovatele příspěvkových organizací, kteří plánují kontroly

-        zaměstnancům zřizovatele příspěvkových organizací, kteří vystupují v roli kontrolujících.

 

Cíle semináře: 

 

Příspěvkové organizace podléhají kontrolám prováděných zřizovatelem i jinými osobami, jejichž hlavním cílem je identifikace a následné omezení rizik, která mohou ohrozit činnost příspěvkové organizace například případnými sankcemi.

 

Seminář je proto zaměřen na předpisy, které stanovují oprávnění provést kontrolu, obsah a rozsah kontrol, práva a povinnosti kontrolovaných i kontrolujících osob, předepsanou formu závěrečných zpráv atd. V průběhu semináře budou předkládány doporučené vzory písemností.

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 2.6.2023 jako online webinář - více info zde. 

 

 

Obsah semináře: 

 

1.               Přehled legislativního rámce

·                  zákon č. 250/2000 Sb.

·                  zákon č. 218/2000 Sb.

·                  zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška – novela pro r. 2020

·                  zákon o kontrole

·                  zákon o obcích

·                  vyhláška o schvalování účetních závěrek

2.               Závazné informace MFČR a MVČR

·                  aktuální metodická pomoc CHJ

·                  metodická podpora interního auditora

·                  stanoviska KAČR

3.               Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole

·                  vymezení pojmů

·                  působnost kontrolních orgánů – ÚSC, krajů, poskytovatelů dotací

4.               Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u p.o. jako příjemce nebo žadatele dotace

·                  procesní pravidla

·                  povinnost řídit se kontrolním řádem

·                  práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné

·                  obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole

5.               Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem

·                  cíle těchto kontrol

·                  způsob provádění kontrol

6.               Programy kontrol

·                  dotace, veřejné zakázky

·                  nakládání s majetkem

·                  soulad se zřizovací listinou

·                  pohledávky, hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření

·                  vztahy mezi zřizovatelem a organizací

·                  tvorba a použití fondů

·                  porušení rozpočtové kázně

·                  zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.

7.               Vyhodnocení výsledků kontrol

·                  povinnost zveřejnění u VSK

·                  informace na MFČR, aktuální stanoviska

·                  roční zprávy, změny předpisů, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků

8.               Příklady často zjišťovaných nedostatků

9.               Dotazy, diskuse

 

 

Lektorka semináře:

 

Ing. Hana JURÁŇOVÁ - auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123054"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies