Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 2023

Kontrola veřejných financí


Variabilní symbol: 123054
Datum konání: pátek 02.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Ing. Hana Juráňová
Cena: 2 290,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: AK/PV-456/2014
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Kontrola veřejných financí

se zaměřením na

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací 2023

 

 

Školení je určeno:

 

-        vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací, kteří budou za kontrolovanou osobu jednat a poskytovat součinnost

-        účetním příspěvkových organizací, kteří budou připravovat podklady ke kontrole

-        zaměstnancům zřizovatele příspěvkových organizací, kteří plánují kontroly

-        zaměstnancům zřizovatele příspěvkových organizací, kteří vystupují v roli kontrolujících.

 

Cíle semináře: 

 

Příspěvkové organizace podléhají kontrolám prováděných zřizovatelem i jinými osobami, jejichž hlavním cílem je identifikace a následné omezení rizik, která mohou ohrozit činnost příspěvkové organizace například případnými sankcemi.

 

Seminář je proto zaměřen na předpisy, které stanovují oprávnění provést kontrolu, obsah a rozsah kontrol, práva a povinnosti kontrolovaných i kontrolujících osob, předepsanou formu závěrečných zpráv atd. V průběhu semináře budou předkládány doporučené vzory písemností.

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 2.6.2023 jako online webinář - více info zde. 

 

 

Obsah semináře: 

 

1.               Přehled legislativního rámce

·                  zákon č. 250/2000 Sb.

·                  zákon č. 218/2000 Sb.

·                  zákon o finanční kontrole, prováděcí vyhláška – novela pro r. 2020

·                  zákon o kontrole

·                  zákon o obcích

·                  vyhláška o schvalování účetních závěrek

2.               Závazné informace MFČR a MVČR

·                  aktuální metodická pomoc CHJ

·                  metodická podpora interního auditora

·                  stanoviska KAČR

3.               Specifické podmínky kontrol podle Zákona o finanční kontrole

·                  vymezení pojmů

·                  působnost kontrolních orgánů – ÚSC, krajů, poskytovatelů dotací

4.               Veřejnosprávní kontrola u zřízené p.o. nebo u p.o. jako příjemce nebo žadatele dotace

·                  procesní pravidla

·                  povinnost řídit se kontrolním řádem

·                  práva a povinnosti kontrolované osoby, kontrolujícího a osoby povinné

·                  obsah, náležitosti a doručování protokolu o kontrole

5.               Ostatní druhy kontrol organizované zřizovatelem

·                  cíle těchto kontrol

·                  způsob provádění kontrol

6.               Programy kontrol

·                  dotace, veřejné zakázky

·                  nakládání s majetkem

·                  soulad se zřizovací listinou

·                  pohledávky, hospodářská činnost, náklady, daňová rizika, inventarizace, finanční hospodaření

·                  vztahy mezi zřizovatelem a organizací

·                  tvorba a použití fondů

·                  porušení rozpočtové kázně

·                  zaměření dle analýzy rizik pro různé typy p.o.

7.               Vyhodnocení výsledků kontrol

·                  povinnost zveřejnění u VSK

·                  informace na MFČR, aktuální stanoviska

·                  roční zprávy, změny předpisů, zpětná vazba a kontrola nápravy nedostatků

8.               Příklady často zjišťovaných nedostatků

9.               Dotazy, diskuse

 

 

Lektorka semináře:

 

Ing. Hana JURÁŇOVÁ - auditor a daňový poradce, dlouholetá zkušená lektorka v oblasti účetnictví a daní pro veřejný sektor.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123054"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies