Matriky - aktuality a praxe

JMÉNO A PŘÍJMENÍ V MATRIČNÍ PRAXI po velké novele zákona o matrikách

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224161
13.6.2024
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: JUDr. Jana Hálová,
Akreditace: MV ČR:,

Praha, Sál ČSVTS, Novotného lávka 5

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem, po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.

 


 

Cílem semináře je seznámit posluchače podrobně s oblastí užívání, zápisu a změn jména a příjmení po velké novele zákona o matrikách (zákon č. 414/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Posluchači budou seznámeni s novou právní úpravou, která se týká většiny bodů programu.  Lektorka svůj výklad doplní řadou příkladů. 

 

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů, případně pracovníkům krajských úřadů na úseku matrik. 

 


 

 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA
 2. JMÉNO
 3. Užívání jména, včetně změn                              
 4. Zápis jména dítěte do knihy narození, včetně změn                          
 5. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno  
 6. Prohlášení o užívání druhého jména, včetně změn
 7. Užívání otčestva (jména po otci), včetně změn
 8. Užívání české podoby cizojazyčného jména, včetně změn
 9. Uvedení jména na matričním dokladu
 10. Jméno osvojeného dítěte, včetně změn
 11. Prohlášení o volbě jména – obsah
 12. Doklady připojené k prohlášení

 

 1. PŘÍJMENÍ
 1. Užívání příjmení
 2. Rodné příjmení , včetně změn                                                        
 3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození, včetně změn
 4. Příjmení po uzavření manželství, včetně změn                           
 5. Užívání příjmení žen
 6. Užívání více příjmení, včetně změn
 7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení, včetně změn
 8. Příjmení příslušníků národnostních menšin, včetně změn
 9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu
 10. Příjmení po rozvodu manželství
 11. Užívání příjmení v nesprávné podobě, včetně změn
 12. Užívání příjmení SO ČR a současně SO členského státu EU, včetně změn
 13. Uvádění jmen a příjmení bývalých čsl. nebo českých občanů na veřejných listinách
 1. ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ
 1. Změna jména, včetně změn
 2. Změna příjmení 
 3. Změna jména a příjmení u cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví, včetně změn
 4. Změna příjmení za trvání manželství, včetně změn
 5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení 
 6. Příslušnost matričního úřadu k povolení změny jména a příjmení 
 7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti
 9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

 

 1. SPRÁVNÍ POPLATKY, včetně změn
 1. ZÁPISY PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ A ZÁPISY PROHLÁŠENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH
 1. UZNÁVÁNÍ CIZOZEMSKÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI ZMĚNY PŘÍJMENÍ SO ČR ZA TRVÁNÍ MANŽELSTVÍ S CIZINCEM
 1. ZÁVĚR

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál poskytnutý lektorem.

 

 


 

Přednáší: JUDr. Jana HÁLOVÁ, vyhledávaná a erudovaná přednášející k problematice matrik. Dlouholetá pracovnice oddělení matrik a ověřování odboru všeobecné správy ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu Praha.

 

Lektor semináře

JUDr. Jana Hálová

Stejný seminář se koná také

ONLINE, 13.6.2024 v 09:00 detail

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.