Matriky - aktuality a praxe

Správné postupy pro praxi včetně registrovaného partnerství

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124100
11.10.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: Zdeňka Stránská,
Akreditace: AK-AK/PV-290/2009,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Matriky - aktuality a praxe  

se zaměřením na

Správné postupy pro praxi včetně registrovaného partnerství

 

 

Školení je určeno:

 

·       pracovníkům matrik na obcích, městech i krajích

 

 

Cíle semináře: 

 

Vysvětlit Vám správné postupy při řešení nejčastějších situací z aktuální matriční praxe v souladu s platnými právními předpisy. Zvlášť zdůrazníme velmi aktuální téma registrovaného partnerství a nezapomeneme na postupy při narození, uzavření manželství a úmrtí.

 

Zaměříme se na působnosti a specifika jednotlivých matrik a otázky s nimi spojené. Výklad bude věnován také problematice jména a příjmení a správních poplatků na úseku matrik.

 

Celý výklad bude díky bohatým zkušenostem lektorky průběžně prokládán příklady z praxe 

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy a diskuse.

 

Stejný seminář můžete navštívit také 10.10.2024 jako prezenční seminář v Olomouci  - více info zde.   

 

Obsah semináře: 

 

·       Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – oba po velké novele (z.č. 414/2023 Sb.)

·       Platné právní předpisy ve vztahu k matričním agendám

·       Historie a vývoj matriční agendy

·       Pojmy, dělení a specifika matrik, včetně působností

·       Matrika narození – podklady pro zápisy, postupy jednotlivých zápisů (místo narození, nalezenec, určení otcovství, osvojení, změna pohlaví, zápis jmen/a), AISEO

·       Matrika manželství – podklady pro zápisy, sňatek občanský, sňatek církevní, vysvědčení o právní způsobilosti, osvědčení k církevnímu sňatku, AISEO

·       Matrika úmrtí – podklady pro zápis, zápis osoby nezjištěné totožnosti, Vídeňská úmluva, AISEO

·       Matrika registrovaného partnerství – podklady pro zápis, vysvědčení o právní způsobilosti, AISEO

·       Zvláštní matrika – podklady pro jednotlivé zápisy

·       Výměna matrik, vícejazyčné formuláře, náležitosti veřejných listin v matriční agendě

·       Správní poplatky na úseku matrik

 

 

Lektor semináře:

 

Zdeňka Stránská  zkušená přednášející výborně hodnocená posluchači, dlouhodobě  krajský úřad odd. matrik.  Konzultantka knihy Občanské obřady a slavnosti v životě měst a obcí PhDr. Jiří Pondělíčka, se kterým po řadu let tuto problematiku přednášeli.

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 124100"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 

Lektor semináře

Zdeňka Stránská

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Matriky - aktuality a praxe

Správné postupy pro praxi včetně registrovaného partnerství

10.10.2024 Čtvrtek
Zdeňka Stránská
Olomouc
Více informací