Občanský soudní řád z pohledu SPOD

Připravovaná novelizace úpravy péče o dítě a participační práva.

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224139
21.5.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Renáta Šínová Ph.D.,
Akreditace: MVČR: AK/PV-209/2011 a MPSV ČR: A2023/0875-SP/PC/VP,

Praha, Sál ČSVTS, Novotného lávka 5

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Občanský soudní řád z pohledu SPOD 


Připravovaná novelizace úpravy péče o dítě a participační práva nezletilého –

praktická část semináře proběhne za účasti psycholožky Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D

 

 

Vážení zákazníci,

na tento seminář  je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem, po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.

 


Seminář je určen  pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů, dalším subjektům zapojeným do systému SPOD a všem ostatním zájemcům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou a chystanými novelizacemi Občanského zákoníku a Zákona o zvláštních řízeních soudních. V další části se podrobněji zaměříme zejména na oblast smluveného rozvodu, přípravu tzv. prozatímních rozhodnutí, změnu předběžného opatření podle § 452 ZŘS, změnu přístupu k předběžný opatřením podle § 74 a násl OSŘ a změnu průběhu řízení podle § 466 a násl. ZŘS.

 Ve speciální části  se za účasti psycholožky  budeme věnovat participačním právům nezletilého v příkladech z praxe a praktických ukázkách. Prostor dostanou také Vaše dotazy a prezenční seminář nabízí možnost užitečné diskuse.


  Obsah semináře: 

 1.                 Aktuální otázky výkonu rozhodnutí podle zákona o zvláštních řízeních soudních

2.                 Připravovaná novelizace Občanského zákoníku (OZ) a Zákona o zvláštních řízeních soudních (ZŘS) v úpravě péče o děti

3.                 Změna úpravy průběhu řízení (plánovaná novelizace) § 466 a násl. ZŘS

4.                 Participační práva nezletilého z pohledu procesního práva

5.                 Participační práva nezletilého z pohledu vývojové psychologie - vyzkoušení konkrétních postupů - za účasti  psycholožky Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.

6.                 Diskuse


 Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál a občerstvení.
 

 

Lektor semináře:

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. přední expertka na rodinné právo z renomované advokátní kanceláře (HAVEL & PARTNERS), pracovala v oblasti opatrovnického soudnictví, přednáší např. na univerzitě v Olomouci, dlouhodobě spolupracuje s Justiční akademií jako její lektorka. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací z oblasti procesního a rodinného práva (Aktuálně  k tématu spolu s  Mgr. Leix spoluautorkami knihy Nástroje řešení rodičovských konfliktů, nakl. Leges 2022)

 


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem  na adresu brno@vcmorava.cz

Do předmětu napište prosím Dotaz k semináři 224139

Lektor semináře

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.