Občanský zákoník (online)

Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124060
21.6.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: JUDr. Miroslav Kubánek,
Akreditace: AK/PV-756/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

 Školení je určeno:

  • Úředníkům územních samosprávných celků odpovědným za přípravu smluv, na menších obcích také starostům a místostarostům obcí.  
  • Určeno je také vedoucím a pracovníkům příspěvkových organizací (sociální služby, školství, kultura a další).

Cíle semináře:

Vysvětlit Vám prakticky a přehledně jednotlivé procesní kroky při přípravě, schvalování a uzavírání smluv obcemi a příspěvkovými organizacemi (p.o.). Probrány budou typy smluv nejčastěji uzavírané v praxi obcí a p.o. a jejich důležité náležitosti. Vyložena bude rovněž návaznost občanského zákoníku a zákona o obcích.

Vedle praktických zkušeností, doporučení a postupů budete také upozorněni na časté chyby a možné následky těchto pochybení.

Výklad bude poveden tak, aby byl srozumitelný i neprávníkům.

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

Obsah semináře: 

·       Právní postavení obcí a jejich příspěvkových organizací

·       Neplatnost právních jednání, jak se jí vyhnout

·       Pravomoc orgánů obce ve smluvních vztazích, vztah k příspěvkovým organizacím

·       Právní jednání a právní události podle občanského práva

·       Smlouva jakožto významné právní jednání (uzavření smlouvy, změny závazků ze smluv, zánik závazků ze smluv), zásady smluvního práva

·       Jak uzavřít kupní smlouvu na movitou i nemovitou věc

·       Jak uzavřít smlouvu nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce

·       Jak uzavřít smlouvu o dílo

·       Jiné smluvní typy, a právní vztahy (právo stavby, stavba jako přírůstek)

·       Registr smluv

·       Shrnutí důležitých poznatků a závěrečné dotazy

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

Lektor semináře

JUDr. Miroslav Kubánek

Právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov.

Organizační informace

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

Časový program semináře: 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka 10 minut

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka 30 minut

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

Stejný seminář se koná také

Ostrava, 20.6.2024 v 09:00 detail

Olomouc, 21.6.2024 v 09:00 detail

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Občanský zákoník

Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky

20.6.2024 Čtvrtek
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava
Více informací

Občanský zákoník

Jak uzavírat smlouvy, krok po kroku - pro neprávníky

21.6.2024 Pátek
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc
Více informací