Obce a obřady

Obřady zákonné, oblíbené a žádané,příprava projevu

1 990 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 223167
1.6.2023
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: Zdeňka Stránská,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-268/2010,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři


Cílem tohoto praktického semináře je seznámit Vás s problematikou obřadů v působnosti měst a obcí, se zásadami tvorby projevů, rétoriky i společenského projevu. 

Probrány budou jak obřady, které vyplývají ze zákonné úpravy, tak možnosti dalších obřadů v samostatné režii obce. Součásti semináře budou i možné scénáře např. svatebních obřadů i vzájemná výměna zkušeností a poznatků z praxe zkušené přednášející. 

V rámci semináře budou mít účastníci semináře možnost shlédnout videosekvence ze sňatečného obřadu občanského i církevního, ukázku uzavření registrovaného partnerství, ukázku ze zlaté svatby atd.  

 Seminář je určen úředníkům oddělení matrik, tajemníkům, starostům, pověřeným členům zastupitelstva k uzavírání manželství a dalších občanských obřadech, vedoucím a členům komisí - sociálních, kulturních, pro občanské záležitosti a všem ostatním zájemcům.

 


  OBSAH:

  1.Komunikace a její druhy

verbální, neverbální, nonverbální
2. Obřady zákonné
● sňatky v úředně stanovených prostorách
● sňatky na jiném vhodném místě
● sňatky na nematričních obecních úřadech
● sňatky v ohrožení života snoubence
● sňatky – uzavření zástupcem
● udělení státního občanství ČR se státoobčanským slibem
● udělení státního občanství ČR bez státoobčanského slibu

 

3. Obřady oblíbené a žádané
● zlatá, diamantová svatba
● významná životní jubilea
● vítání nových občánků města či obce
● vítání prvňáčků
● přijetí žáků 9. ročníků nebo maturantů
● udělení čestného občanství města či obce
4. Zástupci úřadu - oddávající, matrikář, starosta, tajemník atd.
● příprava a realizace obřadu
● reprezentace úřadu
● vystupování
● projev, proslov
● oblečení


V CENĚ ZAHRNUTO OBČERSTVENÍ, MATERIÁL POSKYTNUTÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ OSVĚDČENí. ÚŘEDNÍCI S AKREDITACÍ MV ČR. 

 


Přednáší:  Zdeňka Stránskázkušená přednášející výborně hodnocená posluchači, dlouhodobě  krajský úřad odd. matrik.


 

 


 Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223167 


Lektor semináře

Zdeňka Stránská

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.