Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

Zákon o ochraně přírody a krajiny – změny v souvislosti se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem

Obec a ochrana životního prostředí


Variabilní symbol: 223163
Datum konání: úterý 30.05.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková Ph.D.
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-345/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.czZákon o ochraně přírody a krajiny – změny v souvislosti se zákonem o jednotném environmentálním stanovisku a novým stavebním zákonem (schváleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 24. 3. 2023) 

 

 

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku ochrany přírody a krajiny,  především úředníkům odborů ŽP obcí, měst a krajů, dále pak ostatním institucím a organizacím, které se zabývají ochranou životního prostředí. Vhodné také pro úředníky stavebních úřadů či volené představitele obcí  s ohledem na související změny ve stavebním zákoně.

 

 


Obsah programu:

1. Změny zákona o ochraně přírody a krajiny podle původního změnového zákona č. 284/2021 k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb.

- stavební úřady měly být orgány ochrany přírody (tzv. princip integrace kompetencí dotčených orgánů do působnosti stavebního úřadu), obecní úřady a pověřené obecní úřady jako OOP měly být zrušeny

- neintegrované agendy měly zůstat v ZCHÚ (§ 44 Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích)

2. Změny zákona o ochraně přírody a krajiny podle zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

2.1 Změny bezprostředně související se zákonem o JES a věcnou novelou NSZ

- § 70 odst. 3: právo spolků účastnit se řízení podle tohoto zákona nebo řízení o povolení stavebního záměru, pokud se vydává JES namísto povolení kácení dřevin nebo výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

- § 75 Orgány ochrany přírody: ruší se SÚ jako OOP

- ruší se § 82a Jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny podle liniového zákona, nahradí jej JES, nebo společné rozhodnutí AOPK/správy NP/KÚ v ZCHÚ, EVL, PO jako samostatný podklad nezahrnutý do JES

- § 83 Řízení ve věcech ochrany přírody: zejména nové odst. 7 (obecné zakotvení možnosti podmínek v aktech OOP), odst. 8 (integrační formule u záměrů vyžadujících JES mimo ZCHÚ, EVL, PO), odst. 9 (společné rozhodnutí Agentury/správy NP/KÚ u záměrů vyžadujících JES v ZCHÚ, EVL, PO)

- § 83a Obsah žádosti v řízení ve věcech ochrany přírody

2.2 Změny (bezprostředně) nesouvisející se zákonem o JES a věcnou novelou NSZ

- § 6 Registrace významných krajinných prvků: oznamování rozhodnutí o registraci rovněž příslušnému úřadu územního plánování

- § 75 Orgány ochrany přírody: OÚ zůstávají OOP příslušné k povolování kácení a ukládání NV s výjimkou kácení pro stavební záměry na území CHKO, EVL a PO

- změny napravující kolize způsobené souběžným projednáváním novel ZOPK č. 284/2021 Sb. (s NSZ) a č. 364/2021 Sb. (invazní novela) aj.

3. Základní informace o zákonu o jednotném environmentálním stanovisku

-  příslušný orgán vydávající JES a orgány, jejichž úkony JES nahrazuje (případná žádost o vyjádření), lhůty pro vydání, JES vydávané ORP jakou součást koordinovaného závazného stanoviska podle NSZ apod.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnuto  občerstvení , písemný materiál poskytnutý lektorem.

  


Přednáší:  JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., erudovaná a zkušená přednášející,  2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství ČIŽP,  autorka mnoha odborných publikací a článků k problematice ochrany životního prostředí

   


Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223163Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies