Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Aktuální výklad a ilustrující příklady pro praxi - 2022

Opatrovnictví - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 122047
Datum konání: čtvrtek 06.10.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova 19, Ostrava, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV _____ č. A2019/0861-SP/PC/PP/VP ;;; MV ČR _____ č. AK/PV-45/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.czOpatrovnictví - aktuality a praxe

aktuální výklad a ilustrující příklady pro praxi - 2022

 

 

Školení je určeno 

 

 • úředním osobám ustanovujícím opatrovníky
 • starostům obcí a osobám pověřeným výkonem opatrovnictví v praxi (obvykle úředníci ÚSC na sociálních a právních odborech)
 • sociálním pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, kteří s opatrovníky při výkonu své činnosti často spolupracují

 

 

Cíle semináře 

 

 • vyložit Vám platnou právní úpravu a důležité pojmy (právní osobnost, svéprávnost a její omezení)
 • vysvětlit důvody opatrovnictví, upozornit na podpůrné prostředky, které mají před opatrovnictvím přednost (dle OZ)
 • objasnit také rozdíly mezi různými typy opatrovnictví
 • zaměřit výklad na opatrovnictví plnoletých osob 
 • seznámít se s řízením o svéprávnosti a opatrovnictví a s jeho výstupy
 • rozebrány budou povinnosti a oprávnění opatrovníka, konkrétní dopady veřejného opatrovnictví na obec a další souvislosti. 
 • vybrané problémy opatrnictví pak budou ilustrovány na praktických příkladech a judikátech soudů
 • poskytnout prostor pro Vaše dotazy z praxe (zaslané předem)

 

 

 

OBSAH:

 1. Aktuální právní úprava opatrovnictví. Rozlišení - hmotněprávní vs. procesní opatrovnictví.
 2. Důležité pojmy - osoba, fyzická osoba, právní osobnost, svéprávnost, zásahy do svéprávnosti a další.
 3. Podpůrné prostředky jako přednostní řešení při narušení schopnosti zletilého právně jednat: 
  • předběžné prohlášení,
  • nápomoc při rozhodování,
  • zastoupení členem domácnosti.
 4. Opatrovnictví plnoletých osob - řízení o svéprávnosti a opatrovnická řízení.
 5. Kdy a jak se obec stává veřejným opatrovníkem.
 6. Působnost a úkoly orgánů obce na úseku opatrovnictví, úkoly pověřených zaměstnanců obce. 
 7. Opatrovník - jeho povinnosti a oprávnění. 
  • Odpovědnost opatrovníka. Co opatrovník nesmí a k čemu potřebuje souhlas soudu či opatrovnické rady. Práva opatrovance.
  • Založení a vedení spisu, zjišťování životní situace opatrovance. 
  • Kontrola výkonu veřejného opatrovníka a další souvislosti v praxi.
 8. Ilustrující příklady z praxe (majetek opatrovance, dluhy, zdravotní stav, poskytování sociálních služeb aj.).
 9. Další případy dle předem zaslaných dotazů – viz níže možnost zaslání dotazu předem.
 10. Vybraná judikatura k opatrovnictví plnoletých osob.
 11. Vzdělávání na úseku opatrovnictví - zkouška odborné způsobilosti.
 12. Otázky a odpovědi, společná diskuze a výměna zkušeností.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC vystavíme i osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektor si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 122047"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční školení v

Olomouci -  více info zde  

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektor semináře/školení -  JUDr. Miroslav KUBÁNEK  - právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov.

 
Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies