Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Obce v roli opatrovníka a opatrovnictví zletilých a plnoletých osob

Opatrovnictví - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 123094
Datum konání: pátek 13.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 2 190,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR_____AK/PV-45/2010_____MPSV_____A2019/0861-SP/PC/PP/VP
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Opatrovnictví - aktuality a praxe 

se zaměřením na

Obce v roli opatrovníka a opatrovnictví zletilých a plnoletých osob

 

 

Školení je určeno:

 

Starostům obcí, úředním osobám ustanovujícím opatrovníky a osobám pověřeným výkonem opatrovnictví v praxi (úředníci ÚSC na sociálních a právních odborech).

 

Cíle semináře:

Seznámit Vás s typy opatrovnictví, osvětlit jejich odlišnosti, představit právní úpravu a vyložit důležité pojmy (právní osobnost, svéprávnost a její omezení).

Dále se zaměříme na otázky týkající se opatrovnictví zletilých a plnoletých osob. Podpůrné prostředky, které mají před opatrovnictvím přednost (NOZ), řízení o svéprávnosti, opatrovnická řízení atd.

Kompletně představíme odpovědnosti obce v roli veřejného opatrovníka. Zdůrazníme, co smí, co nesmí, upozorníme na možné chyby. Na konkrétních příkladech představíme vybrané činnosti opatrovníka. Seznámíme Vás s aktuálními a zajímavými judikáty.

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako webinář 13.10.2023 - více info zde nebo jako prezenční seminář v Ostravě 12.10.2023 - více info zde

 

Obsah semináře: 

·        Aktuální právní úprava.

·        Opatrovnictví hmotněprávní vs. procesní.

·        Důležité pojmy opatrovnictví - osoba, fyzická osoba, právní osobnost, svéprávnost a další.

·        Zletilé plnoleté osoby

o   předběžné prohlášení,

o   nápomoc při rozhodování,

o   zastoupení členem domácnosti,

o   řízení o svéprávnosti, opatrovnická řízení, jejich výstupy.

·        Obec jako veřejný opatrovník

o   odpovědnost opatrovníka,

o   co opatrovník nesmí a k čemu potřebuje souhlas soudu či opatrovnické rady,

o   kontrola výkonu veřejného opatrovníka,

o   působnost a úkoly orgánů obce na úseku opatrovnictví,

o   úkoly pověřených zaměstnanců obce,

o   založení a vedení spisu, zjišťování životní situace opatrovance

o   další souvislosti výkonu opatrovnictví v praxi.

·        Jiné formy opatrovnictví na obci.

·        Poslední vývoj v praxi opatrovnictví – a vybrané příklady z praxe:

o   klient a správa majetku,

o   klient a hrazení dluhů,

o   klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti,

o   další případy dle předem zaslaných dotazů a návrhů účastníků semináře.

·        Vybraná judikatura k opatrovnictví.

·        Vzdělávání na úseku opatrovnictví - zkouška odborné způsobilosti.

·        Otázky a odpovědi, společná diskuze a výměna zkušeností.

 

Lektor semináře: 

 

JUDr. Miroslav KUBÁNEK - právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov, …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR a MPSVČR.

 

V ceně je dopolední občerstvení, teplé nápoje po celý den, voda a textový materiál pro každého účastníka. Místo konání je dobře dostupné MHD a železniční dopravou (3 minuty z vlakového nádraží Olomouc hl. n.)

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123094"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka na občerstvení

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka krátká

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

 

14:00                       Ukončení, zpětná vazba

 

 


 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies