Opatrovnictví - aktuality a praxe (online)

Obce v roli opatrovníka a opatrovnictví zletilých a plnoletých os

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123092
13.10.2023
od 9:00 do 14:00
pátek

Přednáší: JUDr. Miroslav Kubánek,
Akreditace: MVČR_____AK/PV-302/2023,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

Opatrovnictví - aktuality a praxe (online)

se zaměřením na

Obce v roli opatrovníka a opatrovnictví zletilých a plnoletých osob

 

 

Školení je určeno:

 

Starostům obcí, úředním osobám ustanovujícím opatrovníky a osobám pověřeným výkonem opatrovnictví v praxi (úředníci ÚSC na sociálních a právních odborech).

 

Cíle semináře:

Seznámit Vás s typy opatrovnictví, osvětlit jejich odlišnosti, představit právní úpravu a vyložit důležité pojmy (právní osobnost, svéprávnost a její omezení).

Dále se zaměříme na otázky týkající se opatrovnictví zletilých a plnoletých osob. Podpůrné prostředky, které mají před opatrovnictvím přednost (NOZ), řízení o svéprávnosti, opatrovnická řízení atd.

Kompletně představíme odpovědnosti obce v roli veřejného opatrovníka. Zdůrazníme, co smí, co nesmí, upozorníme na možné chyby. Na konkrétních příkladech představíme vybrané činnosti opatrovníka. Seznámíme Vás s aktuálními a zajímavými judikáty.

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Olomouci 13.10.2023 - více info zde nebo jako prezenční seminář v Ostravě 12.10.2023 - více info zde

 

Obsah semináře: 

·        Aktuální právní úprava.

·        Opatrovnictví hmotněprávní vs. procesní.

·        Důležité pojmy opatrovnictví - osoba, fyzická osoba, právní osobnost, svéprávnost a další.

·        Zletilé plnoleté osoby

o   předběžné prohlášení,

o   nápomoc při rozhodování,

o   zastoupení členem domácnosti,

o   řízení o svéprávnosti, opatrovnická řízení, jejich výstupy.

·        Obec jako veřejný opatrovník

o   odpovědnost opatrovníka,

o   co opatrovník nesmí a k čemu potřebuje souhlas soudu či opatrovnické rady,

o   kontrola výkonu veřejného opatrovníka,

o   působnost a úkoly orgánů obce na úseku opatrovnictví,

o   úkoly pověřených zaměstnanců obce,

o   založení a vedení spisu, zjišťování životní situace opatrovance

o   další souvislosti výkonu opatrovnictví v praxi.

·        Jiné formy opatrovnictví na obci.

·        Poslední vývoj v praxi opatrovnictví – a vybrané příklady z praxe:

o   klient a správa majetku,

o   klient a hrazení dluhů,

o   klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti,

o   další případy dle předem zaslaných dotazů a návrhů účastníků semináře.

·        Vybraná judikatura k opatrovnictví.

·        Vzdělávání na úseku opatrovnictví - zkouška odborné způsobilosti.

·        Otázky a odpovědi, společná diskuze a výměna zkušeností.

 

Lektor semináře: 

 

JUDr. Miroslav KUBÁNEK - právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov, …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR a MPSVČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123092"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření online učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka dlouhá

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka krátká

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

 

14:00                       Ukončení, zpětná vazba

 

 


 

Lektor semináře

JUDr. Miroslav Kubánek

Právník, zkušený a výborně hodnocený lektor, vedoucí kanceláře starosty, město Pelhřimov.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.