Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Opatrovnictví aktuality a praxe

Opatrovnictví - přehledný výklad, kazuistiky, otázky a odpovědi z praxe


Variabilní symbol: 220074
Datum konání: čtvrtek 17.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Dům kultury, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, Více info
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Cena: 1 690,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV:ČR: A2019/0861-SP/PC/VP/PP a MV ČR: AK/PV-45/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

SEMINÁŘ BYL V TERMÍNU 16. DUBNA 2020 ZRUŠEN, PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU 17.9.2020.

 

 Pro informaci k seminářům v Brně, Praze, Plzni a Ústí n. L. volejte: 773 309 908 a 773 309 909 


 

Cílem semináře je  seznámit Vás v úvodu s typy opatrovnictví a osvětlit jejich odlišnosti. Vyložit důležité pojmy (právní osobnost, svéprávnost a její omezení), ukázat důvody opatrovnictví a informovat o podpůrných prostředcích, které mají před opatrovnictvím přednost (NOZ). 
V hlavní části se výklad zaměří na opatrovnictví plnoletých osob - seznámíte se s řízením o svéprávnosti a opatrovnictví a s jeho výstupy. Rozebrány budou povinnosti a oprávnění opatrovníka, konkrétní dopady veřejného opatrovnictví na obec a další souvislosti. Vybrané problémy opatrnictví pak budou ilustrovány na modelových situacích z praxe a judikátech soudů.

 Školení je určeno starostům obcí, úředním osobám ustanovujícím opatrovníky a osobám pověřeným výkonem opatrovnictví v praxi (úředníci ÚSC na sociálních a právních odborech).

 


  

OBSAH:

1.     Typy opatrovnictví - stručný přehled.

2.     Důležité pojmy - právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost), svéprávnost, zletilost, přiznání svéprávnosti a její omezení.

3.     Podpůrné prostředky, které mají před opatrovnictvím přednost – předběžné prohlášení, nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti – vysvětlení pojmů a jejich využití.

4.     Opatrovnictví plnoletých osob - řízení o svéprávnosti a opatrovnická řízení, jejich výstupy.

5.     Dopady opatrovnictví na obec - obec jako veřejný opatrovník, působnost a úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce.

6.     Opatrovník - jeho povinnosti a oprávnění. Odpovědnost opatrovníka. Co opatrovník nesmí a k čemu potřebuje souhlas soudu či opatrovnické rady. Kontrola výkonu veřejného opatrovníka a další souvislosti výkonu opatrovnictví v praxi.

7.     Kazuistiky – modelové situace:

o    klient a vypořádání SJM,

o    klient a hrazení dluhů,

o    klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti,

o    další případy dle přkladů z praxe účastníků semináře.

8.     Vybraná judikatura k opatrovnictví plnoletých osob.

9.     Vzdělávání na úseku opatrovnictví - zkouška odborné způsobilosti.

10.   Jiné formy opatrovnictví na obci.

11.   Otázky a odpovědi, společná diskuze a výměna zkušeností.

 

 

 


V ceně zahrnuto občerstvení písemný materiál poskytnutý lektorem.


Účastníci obdrží osvědčenj s akreditací MPSV ČR.

 

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.   

 

Přednáší: JUDr. Miroslav Kubánek   -  zkušený a výborně hodnocený lektor s dlouholetou praxí  jako vedoucí  a právník  kanceláře starosty města. Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies