Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

 

s ohledem na aktuální novelu informačního zákona

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. a správního řádu (online)


Variabilní symbol: 223038
Datum konání: úterý 06.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 13:30
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Cena: 1 990,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR:AK/PV-57/2021
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je poskytnout Vám v souladu s právní úpravou ucelený přehled problematiky  poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. a nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu. Výklad bude zaměřen i na novinky a změny podle aktuální novely tohoto zákona. Poprvé se přímo v zákoně 106 objevuje možnost odmítnutí pro zneužití práva na informaceDozvíte se, jak vyřizovat žádosti o poskytování informací vč. těch opakovaných či šikanózních. Výklad bude ilustrován řadou praktických příkladů a postupů.

 Školení je určeno všem úředníkům územních samosprávných celků a pracovníkům jiných správních orgánů či subjektů, kteří vedou správní řízení na různých úsecích či jsou povinni poskytovat informace. Také všem ostatním zájemcům o tuto problematiku.


 OBSAH:

Předmět 1:

-        právní úprava práva na informace, základní orientace v relevantních právních předpisech, informační novela účinná od 24.4.2019 a 1.1.2020 a aktuálně schválená novela

-        okruh subjektů povinných poskytovat informace, veřejné instituce – výjimka z informační povinnosti, veřejné podniky

-        působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona
a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)

-        problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům
a neúčastníkům řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. a nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby

 

Předmět 2:

-        pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace
a vytváření nových informací), další pojmy podle novely – otevřená data, dynamická data, zveřejňování informací, novela – informace zveřejňované způsobem umožňující dálkový přístup, zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou

-        poskytování informace a způsoby jeho realizace

-        omezení práva na informace – jednotlivé důvody pro neposkytnutí informace, podrobnější rozbor ochrany osobních údajů dle zákona č. 106/1999 Sb. – vliv GDPR, informační novela, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy - § 8c dle aktuálně schválené novely, nové důvody pro odmítnutí žádosti o informace podle novely

 

Předmět 3:

-        vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti), výklad novinek podle aktuálně schválené novely

-        odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – informační novela a aktuálně schválená novela, přezkum, použití správního řádu podle aktuálně schválené novely

-        úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

-        dotazy

-        dotazy formou chatu v průběhu webináře nebo možno zaslat předem na brno@vcmorava.cz.

 

 

Účastníci obdrží  osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

Podkladový materiál zašleme přihlášeným předem mailem. 

 

 


Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová, zkušená přednášející specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. dlouhodobě právník krajského úřadu.


 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223038

 


 

 Pro připojení k webináři není třeba nic instalovat, kliknete na link a jste v učebně.

Stačí Vám standardní webový prohlížeč v počítači nebo mobilním telefonu (ideálně Chrome, Firefox, Edge v aktualizované verzi), sluchátka nebo reproduktory.

Kameru ani mikrofon účastníci nevyužijí, dotazy pro přehlednost kladou formou chatu.

ONLINE, Více info 

  Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies