Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Právní vztahy k nemovitostem - Věcná břemena


Variabilní symbol: 120067
Datum konání: pátek 25.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, Více info
Lektoři: JUDr. Miloš Čepka
Cena: 1 750,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____ č. AK/PV-29/2011
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Cílem semináře je podrobně a prakticky Vás seznámit s problematikou věcných břemen. A to z pohledu právní nauky a právní praxe včetně použitelné a aktuální judikatury vyšších soudů a možných návrhů řešení v praxi vznikajících problémů. Výklad bude proveden se zřetelem na jednotlivé služebnosti, jejich typy, zvláštnosti a charakteristické rysy.
Zdůrazněn bude také
způsob využití služebností a reálných břemen v praxi. Prostor bude i pro řešení Vašich konkrétních dotazů z praxe.

 

Školení je určeno pracovníkům majetkoprávních odborů a dalším pracovníkům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Zároveň je školení určeno pracovníkům realitních kanceláří, notářům a advokátům a dalším zájemcům o problematiku majetkoprávních vztahů.

 

 

OBSAH:

  1. Věcná břemena jako věcná práva k věci cizí, jejich dělení na služebnosti a reálná břemena
  2. Věcná břemena dle právní úpravy dříve platných občanských zákoníků a jejich zápis v katastru nemovitostí.
  3. Evidence věcných břemen v katastru nemovitostí. Geometrický plán jako technický podklad právních listin o vzniku věcných břemen k části pozemku.
  4. Vznik služebností - smluvní nabytí, vydržení, vznik věcných břemen ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu a vydržením. Zánik služebností.
  5. Rozbor jednotlivých typů služebností: služebnost inženýrské sítě, služebnost okapu, služebnost svodu dešťové vody, služebnost opory cizí stavby, služebnost stezky, cesty, průhonu, služebnost práva na vodu, služebnost rozlivu, služebnost a právo pastvy, služebnost užívacího práva, služebnost požívacího práva, služebnost bytu, služebnost nezbytné cesty, služebnost jako právní titul výstavby na pozemku.
  6. Reálná břemena a jejich odlišnost od služebností, nároky z reálného břemene, vznik a zánik reálných břemen.
  7. Tzv. zákonná věcná břemena způsob zřízení tzv. zákonných věcných břemen a jejich odlišení od ochranných pásem.
  8. Náhrada za zřízení tzv. zákonného věcného břemene práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů, zánik tzv. zákonných věcných břemen.
  9. Ilustrující příklady z praxe – průběžně ve výkladu.
  10. Řešení konkrétních dotazů a případů z praxe účastníků, diskuze.

 

 

Účastníci obdrží v závěru semináře  OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je občerstvení a textový materiál pro každého účastníka.

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektor si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 120067"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

Lektor semináře/školení -  JUDr. Miloš ČEPKA  - jako právník se specializuje od roku 1980 na oblast právních vztahů k nemovitostem, v letech 1993 až 2016 pracoval jako vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem katastrálního úřadu.

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies