Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

HMOTNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 1. ČÁST

Přestupky - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 123071
Datum konání: čtvrtek 25.05.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)
Cena: 2 290,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-10/2010
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Přestupky - aktuality a praxe

se zaměřením na

HMOTNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 1. ČÁST - informace k navazující 2. části zde

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC, kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších (vč. předsedů přestupkových komisí).

 

Dále též pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správné doručování písemností.

 

Cíle semináře: 

 

Seminář je zaměřen na hmotněprávní aspekty přestupku. Budou podrobně vysvětleny základní principy přestupkového práva a jeho zakotvení v právním řadu ČR. Bude objasněna definice přestupku, rozebrána budou také pravidla správního trestání, a jejich praktická aplikace.

 

Tento seminář má primárně objasnit problematiku odpovědnosti za přestupek, správního trestání a souvislostí s tím spojenými, kdy výklad bude koncipován zejména prakticky – co by měl správní orgán zohledňovat, jak je potřeba vykládat právní úpravu, na co si dát v praxi pozor.

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 25.5.2023 jako online webinář - více info zde.

 

 

Obsah semináře: 

 

·       Právní úprava přestupků

·       Vztahy právních úprav

·       Výkon přestupkové agendy

·       Znaky přestupku

·       Přestupek hromadný, trvající, pokračující

·       Odpovědnost za přestupek obecně

·       Odpovědnost za přestupek FO, PFO, PO

·       Druhy správních trestů

·       Ochranná opatření

·       Pravidla pro ukládání správních trestů

·       Okolnosti vylučující protiprávnost

·       Osoba mladistvého

 

DOPORUČUJEME TAKÉ navazující 2. část v podobě semináře PROCESNĚPRÁVNÍ úprava přestupků – informace k navazujícímu školení zde.

 

 

Lektor semináře:

 

Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)  -  právnička zařazená do KÚ MSK, lektorka, zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123071"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies