Přestupky - aktuality a praxe (online)

Projednávání přestupku – ústní jednání, dokazování, rozhodovací proces

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124111
20.6.2024
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: Mgr. Dominika Lasáková,
Akreditace: AK/PV-289/2022,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Seminář je určen: 

 • úředníkům a vedoucím úředníkům obecních a krajských úřadů projednávajícím přestupky na všech úsecích práva - např. na úseku práva stavebního, dopravního, památkové péče, veřejného pořádku, životního prostředí, živnostenského aj.
 • předsedům přestupkových komisí
 • příslušníkům bezpečnostních sborů
 • dalším úředním osobám, které vedou přestupkové řízení

Cíle semináře:

Srozumitelně Vám osvětlit procesní postupy při projednávání přestupku tak, aby byly dodrženy principy práva na spravedlivý proces a příslušná právní úprava. Podrobněji se přitom zaměříme na ústní jednání, dokazování a rozhodovací proces v přestupkovém řízení. Ve výkladu budou pro ilustraci využity praktické příklady. Upozorníme Vás také na časté chyby při projednávání přestupků a jejich možné důsledky a řešení.

Obsah semináře:

 1. Právní úprava přestupkového řízení
 2. Odlišnosti přestupkového řízení
 3. Varianty projednání přestupku
 4. Zahájení přestupkového řízení
 5. Účastníci řízení a osoby na řízení zúčastněné
 6. Ústní jednání v přestupkovém řízení
 7. Dokazování a hodnocení důkazů
 8. Průběh vedeného řízení
 9. Doručování v přestupkovém řízení
 10. Rozhodnutí o přestupku
 11. Procesní postupy po vydání rozhodnutí o přestupku
 12. Otázky a odpovědi, závěr webináře.

Lektor semináře

Mgr. Dominika Lasáková

Právnička zařazená do KÚ MSK. Vedoucí spisové služby. Zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona. Specialistka na správní řád a přestupkové právo. Oblíbená lektorka s velmi srozumitelným výkladem. 

Organizační informace

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

Časový program semináře: 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka 10 minut

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka 30 minut

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.