Přestupky - aktuality a praxe (online)

HMOTNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 1. ČÁST

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123051
25.5.2023
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: Mgr. Dominika Lasáková,
Akreditace: MV ČR:______ AK/PV-289/2022,

ONLINE, WEBINÁŘ,

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Přestupky - aktuality a praxe (online)

se zaměřením na

HMOTNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 1. ČÁST - informace k navazující 2. části zde

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC, kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších (vč. předsedů přestupkových komisí).

 

Dále též pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správné doručování písemností.

 

Cíle semináře: 

 

Seminář je zaměřen na hmotněprávní aspekty přestupku. Budou podrobně vysvětleny základní principy přestupkového práva a jeho zakotvení v právním řadu ČR. Bude objasněna definice přestupku, rozebrána budou také pravidla správního trestání, a jejich praktická aplikace.

 

Tento seminář má primárně objasnit problematiku odpovědnosti za přestupek, správního trestání a souvislostí s tím spojenými, kdy výklad bude koncipován zejména prakticky – co by měl správní orgán zohledňovat, jak je potřeba vykládat právní úpravu, na co si dát v praxi pozor.

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 25.5.2023 jako prezenční seminář v Ostravě - více info zde.

 

 

Obsah semináře: 

 

·       Právní úprava přestupků

·       Vztahy právních úprav

·       Výkon přestupkové agendy

·       Znaky přestupku

·       Přestupek hromadný, trvající, pokračující

·       Odpovědnost za přestupek obecně

·       Odpovědnost za přestupek FO, PFO, PO

·       Druhy správních trestů

·       Ochranná opatření

·       Pravidla pro ukládání správních trestů

·       Okolnosti vylučující protiprávnost

·       Osoba mladistvého

 

DOPORUČUJEME TAKÉ navazující 2. část v podobě semináře PROCESNĚPRÁVNÍ úprava přestupků – informace k navazujícímu školení zde.

 

 

Lektor semináře:

 

Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)  -  právnička zařazená do KÚ MSK, lektorka, zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123051"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

Lektor semináře

Mgr. Dominika Lasáková

Právnička zařazená do KÚ MSK. Vedoucí spisové služby. Zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona. Specialistka na správní řád a přestupkové právo. Oblíbená lektorka s velmi srozumitelným výkladem. 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Přestupky - aktuality a praxe (online)

Projednávání přestupku – ústní jednání, dokazování, rozhodovací proces

20.6.2024 Čtvrtek
Mgr. Dominika Lasáková
ONLINE
Více informací