Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

PROCESNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 2. ČÁST

Přestupky - aktuality a praxe (online)


Variabilní symbol: 123053
Datum konání: úterý 30.05.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR:______ AK/PV-289/2022
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Přestupky - aktuality a praxe (online)

se zaměřením na

PROCESNĚPRÁVNÍ úprava přestupků - 2. ČÁST – informace k předcházející 1. části zde

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC, kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších (vč. předsedů přestupkových komisí).

 

Dále též pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správné doručování písemností.

 

Cíle semináře: 

 

Seminář je zaměřen na procesněprávní aspekty spojené s vedením přestupkového řízení. Bude objasněno, co smí a má dělat správní orgán v případě, že obdrží oznámení o přestupku. Budou vysvětleny zákonné požadavky kladené na vedení přestupkového řízení od zahájení až po vydání rozhodnutí. V závěru se bude seminář věnovat právním možnostem ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí.

 

Seminář bude koncipován zejména prakticky, kdy postup správního orgánu bude vysvětlen na příkladech a s posloupností v čase. Dozvíte se také, jaké právní možnosti má správní orgán při posuzování případné odpovědnosti za přestupek.

 

Prostor samozřejmě dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také ve stejný den 30.5.2023 jako prezenční seminář v Ostravě  - více info zde.  

 

Obsah semináře: 

 

·       Příslušnost správních orgánů k projednání přestupků

·       Základní zásady činnosti správních orgánů

·       Fáze přestupkového řízení

·       Vedení přestupkového řízení

·       Ukončení přestupkového řízení

·       Odvolací řízení

·       Řízení o náhradě škody

·       Řízení s osobou přímo postiženou spácháním přestupku

·       Rozhodnutí po právní moci

·       Soudní řízení dle SŘS

·       Odpovědnost za škodu způsobenou správním orgánem nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím

 

DOPORUČUJEME TAKÉ předcházející 1. část v podobě semináře HMOTNĚPRÁVNÍ úprava přestupků – informace k předcházejícímu školení zde.

 

 

Lektor semináře:

 

Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)  -  právnička zařazená do KÚ MSK, lektorka, zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123053"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

 

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies