Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Standardy kvality v SPOD

Proces individuálního plánování na OSPOD se zvláštním zřetelem ke standardu č. 8 a 9 SQ SPO OSPOD


Variabilní symbol: 220133
Datum konání: úterý 06.10.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR:A2018/0315-SP/VP a MV ČR: AK/PV-452/2014
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o vyhodnocovacím procesu situace dítěte a individuálním plánování s důrazem na praktické seznámení se s nejčastějšími pochybení ve vyhodnocovacím procesu. Výklad je strukturován dle níže uvedených okruhů. K dispozici budou posluchačům praktické ukázky vyhodnocování situace dítěte a IPODů podložené právními větami Veřejného ochránce práv, které se týkají vyhodnocovacího procesu.

 Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří působí v agendě sociálně-právní ochrany dětí, provádí vyhodnocování situace dítěte a individuálně plánují s dítětem a jeho rodinou.

 


OBSAH:

-        Standardy, vyhodnocování situace dítěte a IPOD – Formální ohraničení celého vyhodnocování a individuálního plánování

-        Definice ohroženého dítěte, na které se individuální plánování zaměřuje

-        Cíl individuálního plánování a vyhodnocení situace dítěte

-        Zařazení dítěte do evidence OSPOD a jeho vztah k vyhodnocení situace dítěte a IPOD

-        Tzv. Cochemská praxe a její vztah k individuálnímu plánování situace dítěte

-        Lhůty pro vyhodnocení situace dítěte a IPOD

-        Znaky kvalitního vyhodnocení a IPOD

-        Smart metoda u cílů v IPOD

-        Zdroje informací k vyhodnocení, se kterými pracuje koordinátor případu

-        Proces vyhodnocování a role koordinátora případu

-        Proces vyřazování spisové dokumentace a jeho vztah k vyhodnocování situace dítěte a IPOD

-        Nejčastější případy pochybení v IPOD

-        Závěr, dotazy

 Účastníci obdrží OSVĚDČENÍ  s akreditací MPSV ČR.

Úředníkům ÚSC  vystavíme i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.

 


Přednáší:  Mgr. Bc. Martin Doležal - metodik SPOD krajského  úřadu, bohaté zkušenosti také z dřívějšího působení na Úřadu práce a související kontrolní činnosti.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies