Rodinné právo – aktuality a praxe

Vybrané aspekty při úpravě péče o nezl. děti při rozchodu rodičů

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 223189
9.11.2023
od 9:00 do 14:00
čtvrtek

Přednáší: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.,
Akreditace: MPSV: A2021/1406-SP/PC/VP a MV:AK/PV-625/2013,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

 

 Cílem semináře je seznámit Vás přehledně jak s aktuální právní úpravou  rodinného práva, tak s praktickými poznatky a zkušenostmi z této oblasti. Snahou zkušené přednášející je seznámit  Vás s vybranými aspekty rodinného práva se zaměřením na nejdůležitější mezníky a problémy při úpravě péče o nezletilé děti při rozchodu rodičů. Součástí výkladu budou také praktická doporučení  v rámci úpravy poměrů k nezletilým dětem.

URČENO: především pracovníkům sociálních odborů obcí, měst a krajů, dětských domovů, dále kurátorům, terénním pracovníkům.  A všem dalším zájemcům o problematiku rodinného práva.

 OBSAH:

·       Rodičovská odpovědnost  a její aspekty, včetně řešení neshod rodičů 

·        Péče o nezl. děti - hmotněprávní i procesní aspekty

·        Druhy péče (výlučná, střídavá, společná), výživné a jeho určení, styk 

·       Mimosoudního řešení rodičovského konfliktu, Cochemská praxe, Případová konference, Mediace 

·       Stručně k rozvodu a jeho aspektům v návaznosti na předrozvodovou úpravu poměrů

·        Doporučení pro OSPOD v rámci úpravy poměrů k nezl. dětem (správné pochopení postavení dítěte nejen jako předmětu rozhodnutí a dohody, ale zejména jako participujícího subjektu, nejlepší zájem dítěte atd.) 

  •  Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.
  • Odpovědi na dotazy z praxe účastníků. 


Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR. 

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál a občerstvení.

 Přednáší:  JUDr. Milana Hrušáková Ph.D.(ml.) – zkušená a účastníky výborně hodnocená přednášející, oblíbená pro svůj praktický výklad. Advokátní praxe zaměřená zejména na rodinné právo, přednáší na právnické fakultě .Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223189

Lektor semináře

JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.