Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Vybrané aspekty při úpravě péče o nezl. děti při rozchodu rodičů

Rodinné právo – aktuality a praxe


Variabilní symbol: 223189
Datum konání: čtvrtek 12.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Palác Morava, Malinovského náměstí 4, Brno, Více info
Lektoři: JUDr. Milana Hrušáková Ph.D.
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV: A2021/1406-SP/PC/VP a MV:AK/PV-625/2013
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 Cílem semináře je seznámit Vás přehledně jak s aktuální právní úpravou  rodinného práva, tak s praktickými poznatky a zkušenostmi z této oblasti. Snahou zkušené přednášející je seznámit  Vás s vybranými aspekty rodinného práva se zaměřením na nejdůležitější mezníky a problémy při úpravě péče o nezletilé děti při rozchodu rodičů. Součástí výkladu budou také praktická doporučení  v rámci úpravy poměrů k nezletilým dětem.

URČENO: především pracovníkům sociálních odborů obcí, měst a krajů, dětských domovů, dále kurátorům, terénním pracovníkům.  A všem dalším zájemcům o problematiku rodinného práva.

 OBSAH:

·       Rodičovská odpovědnost  a její aspekty, včetně řešení neshod rodičů 

·        Péče o nezl. děti - hmotněprávní i procesní aspekty

·        Druhy péče (výlučná, střídavá, společná), výživné a jeho určení, styk 

·       Mimosoudního řešení rodičovského konfliktu, Cochemská praxe, Případová konference, Mediace 

·       Stručně k rozvodu a jeho aspektům v návaznosti na předrozvodovou úpravu poměrů

·        Doporučení pro OSPOD v rámci úpravy poměrů k nezl. dětem (správné pochopení postavení dítěte nejen jako předmětu rozhodnutí a dohody, ale zejména jako participujícího subjektu, nejlepší zájem dítěte atd.) 

  •  Ilustrativní příklady - průběžně v jednotlivých částech semináře.
  • Odpovědi na dotazy z praxe účastníků. 


Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR. 

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

V ceně zahrnut materiál a občerstvení.

 Přednáší:  JUDr. Milana Hrušáková Ph.D.(ml.) – zkušená a účastníky výborně hodnocená přednášející, oblíbená pro svůj praktický výklad. Advokátní praxe zaměřená zejména na rodinné právo, přednáší na právnické fakultě .Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem na  brno@vcmorava.cz  a lektor si připraví na seminář odpověď. Do předmětu prosím uveďte:  DOTAZ K SEMINÁŘI 223189Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies