Rodinné právo - aktuality a praxe

Judikáty a praxe 2024 a novela rodinného práva 2025

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 124135
6.12.2024
od 9:00 do 14:10
pátek

Přednáší: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.,
Akreditace: A2021/1406-SP/PC/VP, AK/PV-625/2013,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Školení je určeno:

  • pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí
  • osobám, které v rámci své činnosti přichází do styku s aplikací rodinného práva opatrovnickými soudy
  • pracovníkům neziskových organizací zabývajících se řešením rodičovských konfliktů
  • poradcům
  • advokátům

Cíle semináře:

Zaměřit se na aktuální témata, která byla klíčová pro oblast Rodinného práva v roce 2024 a seznámit posluchače s důležitými změnami pro rok 2025. Hlavními obsahovými pilíři semináře budou:

  • Novelizace ObčZ - s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025
  • Aktuální judikatura k úpravě péče o děti
  • Úprava podstatných záležitostí mezi rodiči
  • Dotazy a diskuse nad případy z praxe účastníků

Obsah semináře:

Podrobný obsah bude uveřejněn v průběhu října 2024.

Lektor semináře

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Přední expertka na rodinné právo z renomované advokátní kanceláře (HAVEL & PARTNERS), pracovala v oblasti opatrovnického soudnictví, přednáší např. na univerzitě v Olomouci, dlouhodobě spolupracuje s Justiční akademií jako její lektorka, je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací z oblasti procesního a rodinného práva.

Organizační informace

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

Máte konkrétní DOTAZ K SEMINÁŘI k této problematice? Můžete nám jej zaslat prostřednictvím formuláře dole na stránce předem a lektor/ka si připraví na seminář odpověď. Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Stejný seminář se koná také

ONLINE, 6.12.2024 v 09:00 detail

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Rodinné právo - aktuality a praxe (online)

Judikáty a praxe 2024 a novela rodinného práva 2025

6.12.2024 Pátek
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
ONLINE
Více informací