Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Znovu pořádáme i prezenční školení  

K aktuální situaci  - čtěte - Důležitou informaci 

Vzdělávejte se bezpečně! Pro výběr webinářů zvolte místo konání ON-LINE 


Školení hrobníků a provozovatelů pohřebišť


Variabilní symbol: 121015
Datum konání: pátek 16.04.2021
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 12:30
Místo konání: ON-LINE SEMINÁŘ, , ON-LINE, Více info
Lektoři: Ing. Václav Graf
Cena: 1 694,- Kč/os vč. DPH
Akreditace:
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 773 309 906, 773 309 907; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Školení hrobníků a provozovatelů pohřebišť

ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR

 

 

Cena: 1.400 Kč/os bez DPH

 

 

Školení je určeno nejen pro pracovníky, kteří výkopové práce související s pohřbením a exhumací provádějí ale i pro provozovatele (správce) pohřebišť, kteří dle novely zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví od 1. září 2017 mají uvedené práce zajišťovat „zejména“. Zákon pak dává možnost jejich zajištění realizovat dle Řádu pohřebiště i jiným subjektům a také pohřebním službám. Je proto žádoucí aby provozovatelé věděli jak uvedené práce zajišťovat případně je kontrolovat.

 

Toto školení pro uvedenou činnost se souhlasem zaměstnavatele lze považovat jako součást školení OBP podle zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce v platném znění a jeho § 101 a násl.

 

 

OBSAH:

 1. Vybraná ustanovení zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví po novele z r. 2017
  • (ostatky, exhumace, otevření hrobu, hrobové zařízení, pohřbení, PS a kopání hrobu,
 2. Řády pohřebišť a podmínky otevření hrobu – pro kopání, nájemci hrobových míst, smlouvy
 3. Základní požadavky na pohřbení do hrobů – rozměry hrobu, hloubka, podzemní voda, tlecí doba možnost pohřbení v tlecí době
 4. Kopání hrobů – postup
  • kdo smí, převzetí pracoviště a nejbližšího okolí, kontrola náhrobku a zabezpečení, omezení přístupu k sousedním hrobům, dočasné uložení zeminy z výkopu, zemina přebývající a její uložení, rizika způsobení škod na majetku, úklid po pohřbení,
 5. Bezpečnostní předpisy – s použitím a aplikaci Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, používané nástroje a zařízení – vlastní předpis provozovatele – zhotovitele:
  • kam výkopek, výstup a vstup do výkopu, pažení výkopu – řády, další pracovník, a možná rizika (zima – přístup – sesuv), bednění na výkopek, zabezpečení přístupu jiným osobám
  • zabezpečení – podium při pohřbívání, dekorace a výzdoba.
 6. Tlecí procesy, hygienická rizika
 7. Exhumace – nově při přemístění mimo pohřebiště – i zpopelněných ostatků, nakládáni s ostatky – hanobení ostatků,
 8. Jiná nebezpečí - hygiena práce – desinfekce, ochranné osobní pomůcky, prevence – očkování.

 

Účastníci obdrží  OSVĚDČENÍ  Sdružení pohřebnictví v ČR

V ceně je textový materiál – link pro stažení materiálu obdrží účastníci před webinářem.

 

Dotazy zaslané předem jsou vítány !

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektor si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz --->Dotaz k semináři 121015"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

-------------------------------------  -----------------------------------------

 

 

Lektor semináře/školení -  Ing. Václav GRAF  - lektorská činnost s 35-letou praxí v pohřebnictví;   26 let správce pohřebišť ve Valašském Meziříčí.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies