Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Sociálně-právní ochrana dětí - aktuality a praxe

Sociálně-právní ochrana dětí - aktuální problémy z praxe


Variabilní symbol: 220118
Datum konání: čtvrtek 10.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0317-SP/VP a MV ČR: AK/PV-350/200
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


cílem semináře je seznámit Vás s aktuálními problémy současné praxe sociálně-právní ochrany dětí. Výklad bude zaměřen např. na - problémy (jednostranné) změny bydliště dítěte, na otázky příbuzenské pěstounské péče a střídavé péče, na výklad právní úpravy předběžných opatření (předběžná úprava poměrů dítěte) a další. Diskutovány budou také příklady z praxe účastníků s návrhem na jejich řešení.

 

Školení je určeno pracovníkům - OSPOD, zařízení pro výkon ústavní výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poskytovatelů sociálních služeb i nevládních organizací.

 


OBSAH:

 1. Úvod – vymezení aktuálních problémů současné praxe sociálně-právní ochrany dětí, připravované novelizace v této oblasti.
 2. Závěry 1., 2. a 3 rodinněprávního sympozia Justiční akademie ČR
  • praktické návody na řešení
   • problémů změny bydliště dítěte (jednostranně bez souhlasu druhého rodiče),
   • otázek příbuzenské pěstounské péče a střídavé péče jako formy uspořádání poměrů dítěte.
 3. Předběžná úprava poměrů dítěte
  • tzv. zvláštní předběžné opatření a obecné předběžné opatření,
  • délka trvání předběžného opatření,
  • význam předběžné úpravy pro meritorní rozhodnutí a návrh na její zrušení.
 4. Kolizní opatrovnictví v praxi  - postavení zástupce a účastníka řízení a formulace procesních podání
 5. Příklady z praxe, odpovědi na dotazy a společná diskuse.

 

 

Účastníci semináře obdrží  osvědčení s akreditací MPSV ČR.

 Úředníkům ÚSC  vystavíme  i druhé osvědčení s akreditací MV ČR.

 

V ceně zahrnuto občerstvení a textový materiál.


 

 


 Přednáší: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. - přední expertka na rodinné právo z renomované advokátní kanceláře (HAVEL & PARTNERS), pracovala v oblasti opatrovnického soudnictví, přednáší např. na univerzitě v Olomouci, dlouhodobě spolupracuje s Justiční akademií jako její lektorka, je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací z oblasti procesního a rodinného práva. Spolupracuje rovněž s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí jako externí konzultantka.

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies