Sociální práce v SPOD - aktuality a praxe

Sociální práce po novele zákona o SPOD 2021 a 2023

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123045
18.5.2023
od 9:00 do 14:10
čtvrtek

Přednáší: Mgr. et Mgr. Martin Doležal,
Akreditace: MV ČR_____AK/PV-464/2010 a MPSV ČR_____A2022/0679-SP/PC,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Prezenční seminář zrušen. Webinář ve stejný den se konat bude.

 Stejný seminář můžete navštívit také 18.5.2023 jako online webinář - více info zde.  

 

Sociální práce v SPOD - aktuality a praxe (online)

 

 

 

Školení je určeno:

 

·        vedoucím pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        pracovníkům orgánů SPOD na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů

·        vedoucím pracovníkům ZDVOP a ústavních zařízení (dětských domovů všech typů)

·        pracovníkům ZDVOP a ústavních zařízení (dětských domovů všech typů)

·        pověřeným osobám doprovázejícím pěstouny

·        zaměstnancům Úřadu práce

 

 

Cíle semináře: 

 

Seznámit Vás s hlavními změnami v novele zákona o SPOD 2021 a 2023.  Novela z roku 2021 nabyla účinnosti od 1.1.2022. Novela zákona o SPOD v roce 2023 s účinností od 1.1.2024.

 

Ve výkladu budou rozebrány i dopady těchto změn do praxe jmenovaných složek systému SPOD, včetně aktuálních zkušeností z roku 2022 a příprava změn v novele zákona v roce 2023.

 

Probrány budou zejména změny, které se dotýkají:

·        sociální práce na úrovni OÚ ORP

·        sociální práce na úrovni zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ústavní zařízení /dětských domovů všech typů, včetně nastínění nové praxe těchto zařízení při umisťování nezletilých

·        změna dávkových systémů ve vztahu k dávkám pěstounské péče a příspěvku při pěstounské péči

·        změny v přípravách žadatelů o pěstounskou péči a osvojení

·        změny ve zprostředkování pěstounské péče a osvojení

·        omezení ústavní výchovy a pobytu dítěte ve ZDVOP

·        zrušení některých činností pověřených osob a vznik nových činností

·        oddělení poručenství a opatrovnictví od SPOD

 

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také 18.5.2023 jako online webinář - více info zde.  

 

Lektor semináře:

 

Mgr. et Bc. Martin Doležal  Profesní komory SPOD v ČR člen profesní komory Social work England (SWE)  - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR a MPSV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123045"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

 

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

Lektor semináře

Mgr. et Mgr. Martin Doležal

Člen Profesní komory SPOD v ČR a člen profesní komory Social work England (SWE). Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.