Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

Aktuální informace k zákonu o sociálních službách

Sociální služby - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 222134
Datum konání: úterý 20.09.2022
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Mgr. Ilona Kolářová
Cena: 1 890,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MPSV: A2018/0319-SP/PC/VP a MV : AK/PV-293/2009
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

 

 

Sociální služby - aktuality a praxe

 Aktuální informace k zákonu o sociálních službáchzejména v oblasti příspěvku na péči, sociální práce, sociálního poradenství v roce 2023

 


Cílem semináře je seznámit Vás s aktualitami a platnou právní úpravou v oblasti sociálních služeb, výklad bude zaměřen na oblasti příspěvku na péči, sociální práce, sociálního šetření a sociálního poradenství. 

 Školení je určeno sociálním pracovníkům obecních a krajských úřadů, poskytovatelům sociálních služeb a všem ostatním zájemcům o problematiku sociálních služeb.


  OBSAH:

 1. Nepojistná sociální dávka v rámci zákona o sociálních službách je příspěvek na péči (PnP)
  1. Okruh oprávněných osob – nárok na sociální službu, nárok na PnP
  2. Posuzování PnP
  3. Výše PnP
  4. Přechod nároku PnP po úmrtí příjemce
  5. Využívání PnP
 1. Sociální práce, sociální pracovník v rámci zákona o sociálních službách:

o   kdo vykonává sociální práci

o   vzájemná spolupráce poskytovatele sociálních služeb, obecního úřadu a úřadu práce,

o   kdo vykonává sociální šetření, jeho účel, odbornost a kompetence sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách,

o   rozdíl v činnostech sociálního pracovníka a veřejného opatrovníka a jejich spolupráce.

 1. Sociální poradenství podle § 37 ZSS:

o   poskytování základního sociálního poradenství

o   poskytování odborného sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,

o   Sociální šetření a jeho výkon:

o   plánování sociálního šetření,

o   sociální šetření v rámci poskytování sociálních služeb,

o   dohoda s klientem v rámci sociálního šetření - individuální plán a jeho plnění,

o   jaké informace při výkonu sociálního šetření využívá sociální pracovník v souladu s §100 ZSS a GDPR,

o   sociální práce v souladu s GDPR

o   sociální šetření v rámci správního řízení,

o   písemný záznam ze sociálního šetření a jeho náležitosti v souladu s GDPR a uchování informací podle tohoto zákona, oprávnění k výkonu, etické otázky a možná rizika spojená s výkonem sociálního šetření,

 1. § 91  ZSS uzavírání a náležitosti smlouvy s poskytovatelem sociální služby
  1. seznámení s §§ 91a) b) c) zákona o sociálních službách
  2. seznámení s doporučeným postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele).


 

 

V ceně zahrnuto občerstvení , písemný materiál poskytnutý přednášející.

Účastníci obdrží osvědčení s akreditací MPSV ČR.

Úředníci ÚSC i druhé osvědčení s akreditací MV ČR. 

 


Přednáší:   Mgr. Ilona KOLÁŘOVÁ  - vyhledávaná odbornice na oblast sociálních služeb.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies