Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

K aktuální situaci - čtěte - Důležitou informaci


Spisová služba v aktualitách a praxi

Spisová služba - správa dokumentů s ohledem na povinnosti v souvislosti s elektronickým skartačním řízením, eIDAS a GDPR


Variabilní symbol: 220052
Datum konání: úterý 08.09.2020
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: Sál ČVTS, Novotného lávka 5, Praha, Více info
Lektoři: Ing. Miroslav Kunt
Cena: 1 790,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR: AK/PV-85/2010
Akci zajišťuje: středisko Brno - tel.: 543 216 247, 773 309 908, 773 309 909; email: brno@vcmorava.cz


 

Seminář přeložem z 17.3.2020, informace zaslány mailem.

 

Pro informaci k seminářům v Brně, Praze, Plzni a Ústí n. L. volejte: 773 309 908 a 773 309 909

 


Seminář je určen především pracovníkům, kteří se zabývají problematikou správy dokumentů.

Cílem semináře je osvětlit problematiku spisové služby (správy dokumentů) zejména s ohledem na zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jeho prováděcí předpisy a související právní předpisy. Výklad bude zaměřen také na zkušenosti z praxe s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a nařízením EU o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce. Účastník by měl po absolvování semináře zvládnout přípravu elektronického skartačního řízení prostřednictvím národního archivního portálu.

 


OBSAH: 

  • Základní právní předpisy upravující práci s dokumenty (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláška č.259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, národní standard pro elektronické systémy spisové služby), další související právní předpisy, terminologie a principy spisové služby.
  • Zásady nakládání s dokumenty, postupy ve spisové službě a tvorba spisového řádu s důrazem na elektronické systémy spisové služby.
  • Výběr archiválií, postupy při vyřazování dokumentů v digitální podobě nebo evidovaných v elektronických systémech spisové služby: národní archivní portál.
  • Digitální podepisování a autenticita digitálního dokumentu.
  • Ukládání dokumentů v listinné a digitální podobě (spisovny, archivy, národní digitální archiv).
  • Povinnosti vyplývající z archivní legislativy a jejich naplnění v praxi, co udělat v rámci spisové služby v souvislosti s nařízením GDPR a eIDAS.
  • Seznámení s připravovanými novými právními předpisy nebo jejich tezemi s ohledem na spisovou službu (stavební zákon, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o účetnictví, zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon o veřejných zakázkách – elektronické nástroje).

Výklad bude proložen příklady z praxe a průběžným zodpovídáním dotazů.


 V ceně zahrnuto občerstvení, písemný materiál poskytnutý lektorem.

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

 


Přednáší: Ing.Miroslav Kunt - zkušený přednášející z praxe, Národní archív, Praha, autor mnoha článků k problematice spisové služby, spoluautor knihy Spisová služba ( Kunt – Lechner: Spisová služba Praha, Leges : 2015, 400 s.)Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies