Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Seznámení s aktuální novelou vyhlášky č. 259/2012 a poznatky pro praxi

Spisová služba v aktualitách a praxi (online)


Variabilní symbol: 123108
Datum konání: čtvrtek 21.09.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: PhDr. Irena Hajzlerová
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR_____AK/PV-395/2022
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


 

Spisová služba v aktualitách a praxi (online) 

se zaměřením na

Seznámení s aktuální novelou vyhlášky č. 259/2012 a poznatky pro praxi

 

 

Školení je určeno:

 

Pro veřejnoprávní původce – tj. pro zaměstnance obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů veřejné správy (správních úřadů). Především pracovníkům podatelen a spisoven, ale rovněž všem zaměstnancům jednotlivých odborů, kteří pracují s přidělenou agendou.

Školení bude užitečné také pro vedoucí pracovníky, tajemníky a vedoucí odborů úřadů.

 

 

Cíle semináře: 

 

Seznámit Vás s novinkami vyplývajícími z poslední novely vyhlášky tak, abyste mohli uvést výkon své spisové služby do souladu se změnami vyhlášky v období od 1. července 2023 do 31. prosince 2025.

Dále pak vysvětlit srozumitelně a přehledně, jak vést správně spisovou službu, jak správně nakládat s dokumenty.  S dokumenty, které do organizace přichází, dokumenty vzniklé z vlastní činnosti a s dokumenty, které z organizace odcházejí. Dozvíte se, jak správně označovat a ukládat dokumenty a jak postupovat při skartačním řízení. Zaměříme se na dokumenty jak v listinné, tak hlavně v elektronické formě.

Své dotazy můžete klást lektorce v celém průběhu webináře.

 

 

Obsah semináře: 

 

1.               Legislativa a vysvětlení důležitých pojmů.

2.               Poslední novela zákona - přehled nejdůležitějších změn v novele, které se vztahují k zákonu o archivnictví a spisové službe a nabyly účinnost v průběhu roku 2022 (261/2021 Sb.).

3.               Praktické zkušenosti se zaváděním změn dle nové legislativy.

4.               Nakládání s dokumenty - příjem, evidence, rozdělování dokumentů, vyřizování, podepisování, odesílání a ukládání.

5.               Spisový řád – nejdůležitější dokument spisové služby – jeho vytvoření včetně spisového a skartačního plánu.

6.               Spisovna – správné umístění, vybavení, ochrana dokumentů, požární ochrana.

7.               Skartační řízení – skartační návrhy, seznamy dokumentů určených ke skartaci, průběh skartačního řízení, předání dokumentů k uložení do archivu.

8.               Spisová rozluka a vedení spisové služby v mimořádných situacích.

 

 

Lektorka semináře:

 

PhDr. Irena Hajzlerová  -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemský archiv v Opavě. Autorka publikace Spisová služba ve školství-již sedméno vydání s podtitulem - jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Lektorka s 30-ti léty praktických zkušeností se spisovou službou a stejně dlouhou lektorskou činností v tomto oboru.

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123099"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba

 


 Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies