Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Zaměřeno na školy a veřejnoprávní původce

Spisová služba v aktualitách a praxi (online)


Variabilní symbol: 123066
Datum konání: čtvrtek 22.06.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:00
Místo konání: WEBINÁŘ, , ONLINE, Více info
Lektoři: PhDr. Irena Hajzlerová
Cena: 2 090,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MV ČR _____AK/PV-395/2022
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz


Spisová služba v aktualitách a praxi (online)

se zaměřením na

Zaměřeno na školy a veřejnoprávní původce

 

 

Školení je určeno:

 

Pracovníkům škol a veřejnoprávních původců, kteří nakládají s dokumenty. 

U veřejnoprávních původců jsou to především pracovníci obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů veřejné správy (správních úřadů) zvláště pak pracovníci podatelen a spisoven, ale též sekretariátů na jednotlivých odborech, kde dokumenty vznikají. Užitečné bude školení také úředníky, vedoucí pracovníky, tajemníky a vedoucí odborů úřadů.

 

Cíle semináře: 

Vysvětlit srozumitelně a přehledně, jak vést správně spisovou službujak správně nakládat s dokumenty.  S dokumenty, které do organizace přichází, dokumenty vzniklé z vlastní činnosti a s dokumenty, které z organizace odcházejí. Dozvíte se, jak správně označovat a ukládat dokumenty a jak postupovat při skartačním řízení. Zaměříme se na dokumenty v listinné i elektronické formě.

Prostor bude vyhrazen i pro diskusi a odpovědi na dotazy z Vaší praxe.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako prezenční seminář v Ostravě 20.6.2023 - více info zde.

 

  Obsah semináře: 

1.               legislativa a vysvětlení pojmů

2.               změny v legislativě a termíny jejich plnění

3.               příjem, evidence, rozdělování dokumentů, vyřizování, podepisování, odesílání a ukládání

4.               spisový řád – nejdůležitější dokument spisové služby – jeho vytvoření včetně spisového a skartačního plánu

5.               spisovna – správné umístění, vybavení, ochrana dokumentů, požární ochrana

6.               skartační řízení – skartační návrhy, seznamy dokumentů určených ke skartaci, průběh skartačního řízení, předání dokumentů k uložení do archivu

7.               spisová rozluka a vedení spisové služby v mimořádných situacích

 

Lektorka semináře:

 

PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemský archiv v Opavě. Autorka publikace Spisová služba ve školství-již šestého vydání s podtitulem - jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Lektorka s 29-léty praktických zkušeností se spisovou službou a stejně dlouhou lektorskou činností v tomto oboru.Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies