Spisová služba v aktualitách a praxi

Zaměřeno na školy a veřejnoprávní původce

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123065
20.6.2023
od 9:00 do 14:10
úterý

Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová,
Akreditace: MV ČR_____AK/PV-85/2010,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Spisová služba v aktualitách a praxi

se zaměřením na

Zaměřeno na školy a veřejnoprávní původce

 

 

 

Školení je určeno:

Pracovníkům škol a veřejnoprávních původců, kteří nakládají s dokumenty. 

U veřejnoprávních původců jsou to především pracovníci obcí, krajů, příspěvkových organizací a dalších subjektů veřejné správy (správních úřadů) zvláště pak pracovníci podatelen a spisoven, ale též sekretariátů na jednotlivých odborech, kde dokumenty vznikají. Užitečné bude školení také úředníky, vedoucí pracovníky, tajemníky a vedoucí odborů úřadů.

 

Cíle semináře: 

Vysvětlit srozumitelně a přehledně, jak vést správně spisovou službu, jak správně nakládat s dokumenty.  S dokumenty, které do organizace přichází, dokumenty vzniklé z vlastní činnosti a s dokumenty, které z organizace odcházejí. Dozvíte se, jak správně označovat a ukládat dokumenty a jak postupovat při skartačním řízení. Zaměříme se na dokumenty v listinné i elektronické formě.

Prostor bude vyhrazen i pro diskusi a odpovědi na dotazy z Vaší praxe.

 

Stejný seminář můžete navštívit také 22.6.2023 jako WEBINÁŘ ONLINE - více info zde.  

 

 Obsah semináře: 

1.               legislativa a vysvětlení pojmů

2.               změny v legislativě a termíny jejich plnění

3.               příjem, evidence, rozdělování dokumentů, vyřizování, podepisování, odesílání a ukládání

4.               spisový řád – nejdůležitější dokument spisové služby – jeho vytvoření včetně spisového a skartačního plánu

5.               spisovna – správné umístění, vybavení, ochrana dokumentů, požární ochrana

6.               skartační řízení – skartační návrhy, seznamy dokumentů určených ke skartaci, průběh skartačního řízení, předání dokumentů k uložení do archivu

7.               spisová rozluka a vedení spisové služby v mimořádných situacích

 

Lektorka semináře:

 

PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemský archiv v Opavě. Autorka publikace Spisová služba ve školství-již šestého vydání s podtitulem - jak naložit s listinnými a digitálními dokumenty. Lektorka s 29-léty praktických zkušeností se spisovou službou a stejně dlouhou lektorskou činností v tomto oboru.

Lektor semináře

PhDr. Irena Hajzlerová

Odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost v Zemském archiv v Opavě. Lektorské činnosti, v oblasti spisové služby se věnuje bezmála 30 let. Je autorkou publikace Spisová služba ve školství-již sedmého vydání, s podtitulem – jak pečovat o digitální a listinné dokumenty. Lektorka je oblíbená pro srozumitelnost a názornost svých seminářů. 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.