Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část) procvičování otázek

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224149
11.6.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Eva Zlámalová,
Akreditace: AK/PV-286/2009,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku, vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem.  Po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.


 Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu - např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další.
Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět".   Jedná o praktické procvičování písemných otázek k písemnému testu. Dále pak o přípravu na jednotlivé ústní otázky pro ústní zkoušku s vytvořením osnovy.  Seminář je veden velice prakticky a nelze jej plnohodnotně převést do online prostředí.

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit.


 

OBSAH:

 

 1. Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.
 2. Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.
 3. Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.
 4. Doručování ve správním řízení.
 5. Účastníci řízení. Zastupování.
 6. Lhůty a počítání času.
 7. Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.
 8. Postupy před zahájením řízení.
 9. Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …) Zastavení řízení.
 10. Podklady pro vydání rozhodnutí.
 11. Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.
 12. Ochrana před nečinností.
 13. Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.
 14. Exekuce – výkon rozhodnutí.
 15. Opatření obecné povahy.
 16. Stížnost.
 17. Shrnutí, odpovědi na dotazy

 

 

Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu

 


Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnuto  občerstvení , písemný materiál poskytnutý lektorem.

 

Lektor semináře

JUDr. Eva Zlámalová

Akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Zkušená přednášející oblíbená pro svůj velice srozumitelný výklad.

Stejný seminář se koná také

Ústí nad Labem, 21.5.2024 v 09:00 detail

Praha, 7.5.2024 v 09:00 detail

Praha, 4.6.2024 v 09:00 detail

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.