Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

2 190 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 224168
24.9.2024
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Eva Zlámalová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-286/2009,

Brno, Palác Morava, Malinovského náměstí 4

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Vážení zákazníci,

na tento seminář je možno využít slevu 2+1 účastník zdarma.

V případě, že přihlásíte 2 a více osob z jednoho úřadu, budete mít každou třetí osobu zdarma. Pokud využijete tuto nabídku, vyplňte prosím za všechny účastníky závaznou přihlášku, ale seminář nehraďte předem.  Po semináři Vám bude zaslána faktura jen za placené účastníky a osvědčení pro všechny účastníky.


 

Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu - např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další. 
Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět".  Seminář je veden velice prakticky a nelze jej plnohodnotně převést do online prostředí.

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit. Seminář bude přínosný i pro další zájemce, kteří ve své praxi se správním řádem pracují (jiné správní orgány).

Vzhledem k procvičovacímu pojetí semináře není možno plnohodnotně převést do online prostředí a pořádáme jej pouze prezenčně.

 

 


OBSAH:

1.      Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.

2.      Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.

3.      Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.

4.      Doručování ve správním řízení.

5.      Účastníci řízení. Zastupování.

6.      Lhůty a počítání času.

7.      Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.

8.      Postupy před zahájením řízení.

9.      Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …). Zastavení řízení.

10.    Podklady pro vydání rozhodnutí.

11.    Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.

12.    Ochrana před nečinností.

13.    Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.

14.    Exekuce – výkon rozhodnutí.

15.    Opatření obecné povahy.

16.    Stížnost.

17.    Shrnutí, odpovědi na dotazy z praxe a společná diskuze.

 

                       Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu.

 

  Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnuto  občerstvení , písemný materiál poskytnutý lektorem.

 

 

 

Lektor semináře

JUDr. Eva Zlámalová

Akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Zkušená přednášející oblíbená pro svůj velice srozumitelný výklad.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

17.9.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe DVOUDENNÍ KURZ 17.9. a 10.10.2024

Podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

17.9. - 10.10.2024
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací
Doporučujeme

Správní řád - aktuality a praxe DVOUDENNÍ KURZ 24.9. a 15.10.2024

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

24.9. - 15.10.2024
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
Více informací
Doporučujeme

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část) vč. procvičování otázek

10.10.2024 Čtvrtek
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací