Semináře  O společnosti   Newsletter   Důležité informace   Kontakty   Registrace

 

Vážení zákazníci, po odeslání přihlášky si prosím pečlivě zkontrolujte,zda jste se přihlásili na prezenční nebo online seminář. 

Rozhodnutí po nabytí právní moci

Správní řád - aktuality a praxe


Variabilní symbol: 123099
Datum konání: úterý 10.10.2023
Čas zahájení: 09:00      Čas ukončení: 14:10
Místo konání: DK Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava, Více info
Lektoři: Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)
Cena: 2 290,- Kč/os Osvobozeno od DPH
Akreditace: MVČR_____AK/PV-286/2009
Akci zajišťuje: středisko Ostrava - tel.: 599 526 472, 734 746 068; email: ostrava@vcmorava.cz

Obsazeno

Správní řád - aktuality a praxe 

se zaměřením na

Rozhodnutí po nabytí právní moci

 

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších. Vhodné též pro předsedy přestupkových komisí.

 

Dále je určeno pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správně provedený proces.

 

Cíle semináře:

 

Vydáním rozhodnutí správní řízení pro správní orgán nemusí skončit. Vysvětlíme situace, které mohou po vydání rozhodnutí nastat. Upozorníme na možné chyby a poradíme, co činit, pokud nastanou. Představíme právní rámec a postupy v případech, kdy je věc vrácena správnímu orgánu, který dané rozhodnutí vydal.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako webinář online  10.10.2023 - více info zde

 

Tomuto semináři přímo předchází seminář „Správní řád – Procesy správního řízení- více info zde. Při objednání obou seminářů sleva na vložné 10%

 

Obsah semináře: 

 

·       Rozhodnutí

o   Náležitosti

o   Obsah a forma

o   Vydání

o   Právní účinky

·       Odvolací řízení

o   Legitimace k podání odvolání

o   Náležitosti odvolání

o   Zásady

o   Povinnosti správního orgánu, který rozhodnutí vydal

o   Autoremedura

o   Postup odvolacího správního orgánu

o   Rozhodnutí o odvolání

·       Přezkumné řízení

o   Důvody

o   Zahájení řízení

o   Rozhodnutí vydané v přezkumném řízení a jeho účinky

·       Obnova řízení

o   Iniciace řízení

o   Povolení obnovy/nařízení obnovy

o   Obnovené řízení

·       Nové rozhodnutí

·       Soudní řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

·       Stížnost jako obrana proti rozhodnutí

 

Lektorka semináře: 

 

Mgr. Dominika LASÁKOVÁ - právník a vedoucí oddělení spisové služby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zkušební komisařka u zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb., …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123099"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 

Vzdělávací centrum Morava s.r.o., IČ 285 954 32, č. účtu: 1672747339 / 0800 
Středisko Brno: 543 216 247        Středisko Ostrava: 599 526 472 
© Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 
Webdesign: Pudu Technologies