Správní řád - aktuality a praxe

Procesy správního řízení detailně

2 290 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 123081
3.10.2023
od 9:00 do 14:10
úterý

Přednáší: Mgr. Dominika Lasáková,
Akreditace: MVČR_____AK/PV-286/2009,

Ostrava, DK Akord, Náměstí SNP 1

Pořadatel: OSTRAVA - tel.: +420 599 526 472, +420 734 746 068; e-mail: ostrava@vcmorava.cz

Informace o semináři

Správní řád - aktuality a praxe

se zaměřením na

Procesy správního řízení detailně

 

 

Školení je určeno:

 

Úředníkům (vč. vedoucích) ÚSC kteří vedou správní řízení na různých úsecích - např. na úseku práva stavebního, dopravního, matričního, sociálního, životního prostředí, živnostenského, zdravotnického a dalších. Vhodné též pro předsedy přestupkových komisí.

 

Dále je určeno pracovníkům jiných správních orgánů, ředitelům škol, příslušníkům bezpečnostních sborů a dalším, kdo rozhodují ve správním řízení a jsou zodpovědní za správně provedený proces.

 

Cíle semináře:

 

Seminář bude zaměřen na právní úpravu, která se váže k procesním náležitostem klasického správního řízení. Procesy klasického správního řízení podrobně vysvětlíme od zahájení řízení, přes jeho průběh, až po vydání rozhodnutí.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.

 

Stejný seminář můžete navštívit také jako webinář online 3.10.2023 - více info zde

 

Na tento seminář přímo navazuje seminář „Správní řád – Rozhodnutí po právní moci“ - více info zde. Při objednání obou seminářů sleva na vložné 10%

 

Obsah semináře: 

 

·       Správní řízení

o   Právní úprava

o   Zahájení

o   Oprávněná úřední osoba a její případná podjatost

o   Účastníci řízení

·       Postupy před zahájením řízení

·       Vedení řízení

o   Úkony správního orgánu

o   Doručování

o   Procesní možnosti účastníka řízení

·       Průběh správního řízení

o   Ústní jednání

o   Dokazování – opatřování, provádění, hodnocení

o   Přerušení řízení

o   Užití zajišťovacích prostředků

·       Rozhodnutí

o   Náležitosti, obsah a forma

o   Proces vydání

 

Lektorka semináře: 

 

Mgr. Dominika LASÁKOVÁ - právník a vedoucí oddělení spisové služby Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, zkušební komisařka u zkoušky dle zákona č. 250/2016 Sb., …

 

 

Organizační informace k semináři:

 

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je ranní občerstvení, dobrý oběd a textový materiál pro každého účastníka. 

 

Místo konání je vybaveno dostatkem bezplatných parkovacích míst a dobrou dostupností autem i MHD. Informace o místě konání - více info zde. 

 

 

Máte konkrétní DOTAZ k této problematice?

Můžete nám jej zaslat předem a lektorka si připraví na seminář odpověď.

Klikněte na tento odkaz ---> „Dotaz k semináři 123081"
a můžete rovnou psát své dotazy.

Tato služba je určena jen účastníkům semináře.

 

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Prezence a ranní občerstvení

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:40          Přestávka krátká

10:40 - 12:10          2. blok výkladu

12:10 - 12:40          Přestávka na chutný oběd

12:40 - 14:10          3. blok výkladu

14:10                       Ukončení, zpětná vazba, osvědčení 

 

 

Lektor semináře

Mgr. Dominika Lasáková

Právnička zařazená do KÚ MSK. Vedoucí spisové služby. Zkušební komisařka při zkoušce dle přestupkového zákona. Specialistka na správní řád a přestupkové právo. Oblíbená lektorka s velmi srozumitelným výkladem. 

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.