Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

2 090 Kč
osvobozeno od DPH
VS: 223188
10.10.2023
od 9:00 do 14:00
úterý

Přednáší: JUDr. Eva Zlámalová,
Akreditace: MV ČR: AK/PV-286/2009,

Ústí nad Labem, Dům kultury, Velká Hradební 1025/19

Pořadatel: BRNO - tel.: +420 543 216 247, +420 773 309 909, +420 773 309 908; e-mail: brno@vcmorava.cz

Informace o semináři

Cílem semináře je prohloubit Vaše znalosti o správním řízení s důrazem na praktické procvičení důležitých ustanovení správního řádu - např. zahájení řízení na žádost a z moci úřední, příslušnost, počítání lhůt, rozhodnutí a jeho náležitosti, opatření obecné povahy a další. 
Výklad je strukturován a ohledem na otázky u obecné části ZOZ. Snahou lektorky, která působí jako zkušební komisařka ZOZ, je naučit Vás testovým otázkám správně "porozumět".  
Seminář je veden velice prakticky a nelze jej plnohodnotně převést do online prostředí.

Školení je určeno úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zvláště těm, kteří se připravují k obecné části ZOZ a problematiku správního řádu si potřebují procvičit. Seminář bude přínosný i pro další zájemce, kteří ve své praxi se správním řádem pracují (jiné správní orgány).

Vzhledem k procvičovacímu pojetí semináře není možno plnohodnotně převést do online prostředí a pořádáme jej pouze prezenčně.

 

 


OBSAH:

1.      Správní řád - předmět úpravy, postavení a užití SŘ, vztah ke zvláštním předpisům, důležité pojmy.

2.      Správní řízení - základní zásady a jejich uplatnění v praxi.

3.      Správní orgány a jejich příslušnost. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba. Podjatost.

4.      Doručování ve správním řízení.

5.      Účastníci řízení. Zastupování.

6.      Lhůty a počítání času.

7.      Správní spis -založení a vedení, protokoly, nahlížení do spisu.

8.      Postupy před zahájením řízení.

9.      Průběh řízení v prvním stupni (zahájení, ústní jednání, zajišťování podkladů, šetření, protokoly, …). Zastavení řízení.

10.    Podklady pro vydání rozhodnutí.

11.    Rozhodnutí – druhy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc a vykonatelnost, oprava rozhodnutí.

12.    Ochrana před nečinností.

13.    Odvolací řízení. Mimořádné opravné prostředky.

14.    Exekuce – výkon rozhodnutí.

15.    Opatření obecné povahy.

16.    Stížnost.

17.    Shrnutí, odpovědi na dotazy z praxe a společná diskuze.


                          

Doporučujeme vzít si na seminář platné znění správního řádu.

 

 

Účastníci obdrží osvědčení. Úředníci ÚSC s akreditací MV ČR.

V  ceně semináře zahrnuto  občerstvení , písemný materiál poskytnutý lektorem.

 

 


Přednáší:  JUDr. Eva ZLÁMALOVÁ, vyhledávaná přednášející, zkušební komisařka ZOZ IVS Benešov, dlouhodobě právník ústředního orgánu veřejné správy.  

Lektor semináře

JUDr. Eva Zlámalová

Akreditovaná lektorka a zkušební komisařka ZOZ, právník s mnohaletou zkušeností ve veřejné správě. Zkušená přednášející oblíbená pro svůj velice srozumitelný výklad.

Dotaz k semináři

Tato služba je určena pouze platícím účastníkům semináře.
Červeně označené údaje jsou povinné.

 

Dále pro Vás chystáme

Zákon o obcích a jeho aplikace (online)

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

18.6.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
ONLINE
Více informací

Zákon o obcích a jeho aplikace

Zákon o obcích a veřejná správa – podpora k ZOZ

18.6.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

12.9.2024 Čtvrtek
JUDr. Eva Zlámalová
Praha
Více informací

Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád – podpora k ZOZ (obecná část)

24.9.2024 Úterý
JUDr. Eva Zlámalová
Brno
Více informací